RECOMANDARI UCMR-ADA CU PRIVIRE LA CLAUZE DE CESIONARE A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR DE OPERE MUZICALE

Drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale prevazute de art. 13 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe ce pot face obiect al contractului de cesiune:
• radiodifuzarea operei (pe posturi de radio si TV)
• retransmiterea operei prin cablu;
• comunicarea publică (in scop ambiental, concerte, spectacole sau manifestari artistice, internet);
• reproducerea si distribuirea operei (CD-uri, DVD-uri);
• închirierea operei;
• împrumutul operei;
– Remuneratia compensatorie pentru copie privata art.107 din Legea 8/1996.

Drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale pot fi clasificate generic in:
Drepturi de executie publica (radiodifuzarea, comunicarea publica, retransmitere prin cablu)
Drepturi mecanice (reproducere si distribuire)

Drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale:
Gestionate colectiv obligatoriu prin intermediul organismelor de gestiune colectiva (drepturi de executie publica):
• dreptul de radiodifuzare (radio si TV),
• dreptul de comunicare publica cu excepţia proiecţiei publice a operelor cinematografice (ambiental, concerte, spectacole sau manifestari artistice),
• dreptul de retransmiterea prin cablu,
• dreptul la remuneraţie compensatorie pentru copia privată,
Gestionate facultativ, pe baza de mandat, prin intermediul organismelor de gestiune colectiva sau ce pot fi gestionate si individual prin contracte direct incheiate:
• dreptul de reproducerea si distribuire a operelor muzicale,
• dreptul de comunicare publica a operelor muzicale incluse in operele audiovizuale incluse in operele cinematografice;
Gestionat exclusiv individual de catre titular dreptul de adaptare a operelor muzicale.

Ce trebuie urmarit in interesul autorului in contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor

1. Sa nu cesionati exclusiv drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale. În cazul cesiunii exclusive, titularul drepturilor de autor nu mai poate utiliza el însuşi opera. CESIONAŢI NUMAI CU TITLU NEEXCLUSIV – caz în care puteţi cesiona aceleaşi drepturi şi altor terti.
2. Sa nu cesionati toate drepturile patrimoniale de autor mai sus mentionate, prevazute de art. 13 din Legea 8/1996.
3. Sa nu cesionati integral (100%) cota dumneavoastra de drepturi patrimoniale de autor dintr-o opera muzicala.
4. Sa nu cesionati pe durata indelungata drepturile patrimoniale de autor de opera muzicale, respectiv, pe perioada de protectie legala (70 de ani dupa moartea autorului).
5. Cesiunea trebuie sa prevada teritoriul in care isi produce efectele. In situatia in care un editor nu promoveaza autorul in strainatate, cesiune se poate intinde doar pentru teritoriul Romaniei.
6. Preţul cesiunii trebuie să reflecte valoarea operei muzicale cesionate. Remuneraţiile pot fi în sumă fixă sau procentuală negociata de parti. Negocierea sumei trebuie sa fie efectiva si sa duca la un cuantum al remuneratiei cat mai atractiv si multumitor pentru autor, avand in vedere durata cesiunii.
7. Cesiunea trebuie sa prevada obiective de atins privind promovarea operei muzicale (ex. pe posturi de Radio si TV), teritorii de promovare, termene de realizare a obiectivelor propuse.

Va stam la dispozitie pentru orice nelamuriri.

CONDUCEREA UCMR-ADA