Informare privind impozitele și contribuțiile sociale valabilă pentru anul 2017

Stimati membri UCMR-ADA,

In anul 2017, impozitele si contributiile sociale, ce se retin la sursa la platile efectuate de UCMR-ADA reprezentand venituri cu titlu de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale ce se cuvin fiecarui titular, sunt urmatoarele:

Impozit pe venit in cota de 10% din sumele repartizate/platite de UCMR-ADA, cu titlu de plati anticipate.
Nota: Este necesara depunerea Declaratiei 200 la Administratia Financiara, de catre fiecare titular, pana la data de 25 mai a anului urmator celui pentru care se face repartitia/plata sumei ca drept de autor, declaratie prin care se va face regularizarea impozitului.
Sau
Impozit pe venit din drepturi de autor repartizate/platite de UCMR-ADA in cota de 16% cu titlu de impozit final.
Cota de 16% se poate aplica numai in situatia in care exista cererea expresa a titularului privind optiunea acestuia pentru aceasta cota, depusa la UCMR-ADA semnata.
Altfel, prin efectul legii, cota de impozit retinuta va fi de 10%.
Nota: In acest caz, nu mai este necesara depunerea in anul urmator exercitiului financiar incheiat, a Declaratiei 200 de catre titulari la Administratia Financiara.

Contributia de asigurari sociale (CAS) in cota de 10,5% se retine tuturor titularilor din veniturile din drepturi patrimoniale de autor repartizate/platite de UCMR-ADA, cu exceptia pensionarilor si a persoanelor fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale.
Pentru aplicarea exceptiei este necesara depunerea la UCMR-ADA a cuponului de pensie si a actelor doveditoare a asigurarii (contract direct).

Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cota de 5,5% – se retine fara nicio exceptie din veniturile din drepturi de autor repartizate/platite de UCMR-ADA tuturor persoanelor fizice titulare de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale la fiecare repartitie/plata UCMR-ADA.