INFORMARE privind obligativitatea depunerii individuale de către autori, la Administrația Financiara de domiciliu, a declarațiilor privind veniturile din drepturile de autor.

In atentia membrilor mandanti UCMR-ADA
Referinta – Cereri de retinere impozit final de catre UCMR-ADA in anul 2018

Avand in vedere prevederile Codului Fiscal cu modificarile pentru anul 2018, in sprijinul dumneavoastra, vă comunicam urmatoarele:

UCMR-ADA nu poate retine la sursa in anul 2018 impozit final titularilor care au solicitat si care detin concomitent, calitatea de autor si pe cea de mostenitor precum si in cazul copiei private repartizata de UCMR-ADA.
Cota de impozit ce va fi aplicata de UCMR-ADA in anul 2018 este cea de 7% la brut si reprezinta impozit anticipat:
– in cazul repartitiilor in care UCMR-ADA repartizeaza copie privata
– si in cazul sumelor rezultate din drepturi succesorale

Vom retine impozit final in cazul repartitiilor sumelor incasate de la utilizatori din categoria Radio/TV, Internet, Spectacole, Tonuri de Apel , Fonograme/Videograme.


Stimați membri UCMR-ADA,

La 01.01.2018 au intrat in vigoare modificările aduse Codului fiscal. Modificările sunt deosebit de importante si pentru autori.

1. Impozitul pe venit reținut la UCMR-ADA
Impozitul anticipat se reduce la 7%, de la 10%, aplicat la remunerațiile brute repartizate de UCMR-ADA.
In fiecare an veți depune declarații de venit la ANAF (Formular 200), pentru regularizarea impozitului pe venit.
In baza unei cereri exprese depuse de titular, UCMR-ADA retine impozit final de 10% din suma reprezentând 60% din remunerațiile brute repartizate (se deduce cheltuiala forfetara de 40%).
In cazul moștenitorilor si al remunerației compensatorii pentru copie privata impozitul final de 10% se va retine din întreaga suma bruta repartizata de UCMR-ADA titularului. Deducerea din venitul impozabil a comisionului administrativ se realizeaza in acest caz de catre ANAF, dupa depunerea Declaratiei 200.

Pentru titularii cu domiciliul fiscal in străinătate (nerezidenți) impozitul reținut nu se modifica.
Acesta se păstrează la nivelul de 16% din suma bruta, cu excepția statelor cu care Romania a incheiat conventii de evitare a dublei impuneri si numai daca titularul transmite la UCMR-ADA, in original, pana la 28 februarie al fiecărui an, certificatul anual de rezidenta fiscala, emis de autoritatea competenta din tara de rezidenta.

2. CAS (contribuția de asigurări sociale – pentru pensie)
Atenție!!! CAS nu va mai fi reținut la sursa de către UCMR-ADA.
CAS creste de la 10,5% la 25% din veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.
Codul fiscal va obliga sa declarați veniturile la ANAF si sa plătiți individual CAS.

3. CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate)
Atenție!!! CASS nu va mai fi reținut la sursa de către UCMR-ADA.
CASS creste de la 5,5% la 10% din veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.
Codul fiscal va obliga sa declarați veniturile la ANAF si sa plătiți individual CASS.

4. Trebuie sa depuneți la ANAF, pana la data de 31.01.2018, o declarație – Formular – 600
Declarația Formular – 600 se depune la organul fiscal in raza căruia titularul are domiciliul fiscal.
Formularul de declarație si indicațiile privind completarea acestuia au fost publicate prin Ordinul nr. 4140/2017 al Președintelui ANAF in M. Of. Partea I nr. 1041/29.12.2017.

4.1. În ceea ce privește CAS (contribuția de asigurări sociale -pensie):
Pentru anul 2018, datorează CAS persoanele al caror venit in 2017 a fost de 22 800 lei net/anual:
venitul net realizat în anul 2017, raportat numai la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este de cel puțin 1900 lei/luna.(Exemplu, daca ati obtinut venituri in fiecare dintre cele 12 luni ale anului, 22.800 lei net/an :12 luni = 1900 lei net/luna)
Atenție!!! Trebuie sa luați in calcul toate veniturile obținute in anul 2017, cum ar fi cele din: activități independente atat de la UCMR-ADA, CREDIDAM, alte organisme de gestiune colectiva, asocieri fără personalitate juridica, închirieri, investiții, agricole etc.)
Persoanele fizice cu veniturile nete totale medii lunare realizate in 2017 mai mici de 1900 lei nu au obligația depunerii declarației și nu datorează contribuția de asigurări sociale.
4.2. În ceea ce privește CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate):
Trebuie sa depuneți declarație si sa plătiți individual CASS, daca nu va încadrați in excepțiile de la art.154 Cod fiscal.
Chiar daca va încadrați in excepțiile de la art 154 Cod fiscal, datorați CASS si trebuie sa depuneți declarația 600 dacă in anul 2017 ați obținut venituri brute de cel putin 1900 lei/luna, raportat la numarul de luni activitate. Exemplu, daca ati obtinut venituri in fiecare dintre cele 12 luni ale anului, 22.800 lei brut/an : 12 luni = 1900 lei brut/luna).
Atenție!!! Trebuie sa luați in calcul toate veniturile obținute in anul 2017 cum ar fi cele din: activități independente, asocieri fără personalitate juridica, închirieri, investiții, agricole etc.)