Stimati membri UCMR-ADA,

Conform Hotararii de Guvern nr.354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 25 mai 2018 UCMR-ADA la plata remuneratiei compensatorii pentru copia privata catre titulari (persoane fizice si persoane juridice) va determina si va retine din suma neta platita cota de 19% TVA calculate la comisionul administrativ UCMR-ADA de 10% prelevat pentru aceasta categorie de remuneratii.