Membrii UCMR-ADA care au implinit varsta de 60 de ani pot beneficia si in anul 2018 de un ajutor material social nerambursabil in cuantum de 1.000 lei/luna ce urmeaza a fi acordat de catre UCMR-ADA, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii.

1) au implinit varsta de saizeci (60) de ani pana la data de 01 ianuarie a anului in care se acorda ajutorul material social nerambursabil;
2) sunt cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania;
3) la data depunerii cererii sunt membri ai UCMR-ADA si au o vechime neintrerupta in calitate de membru autor al UCMR-ADA de cel putin cincisprezece (15) ani;
4) au creat cel putin treizeci (30) de opere muzicale pentru care au incredintat catre UCMR-ADA gestiunea colectiva a drepturilor patrimoniale de autor;
5) in anul calendaristic anterior au avut venituri medii lunare mai mici decat valoarea salariului mediu brut pe economie comunicat public de catre Institutul National de Statistica pentru luna octombrie a anului in care se depune cererea;
6) au depus la UCMR-ADA un dosar complet cuprinzand: o cerere de acordare a ajutorului material nerambursabil, adeverinta eliberata de autoritatea fiscala de domiciliu privind veniturile realizate in anul anterior, ultimul talon de pensie (daca este cazul) si o lista a operelor muzicale al caror autor este solicitantul;

Toate cererile vor fi analizate de Comisia Sociat Culturala UCMR-ADA si solutionate de Consiliul Director UCMR-ADA in perioada octombrie – decembrie 2017.
Valoarea lunara a ajutorului material social nerambursabil in cuantum de 1.000 lei/luna si numarul maxim de 100 de beneficiari pentru anul 2018 au fost aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a membrilor UCMR-ADA desfasurata in data de 24.03.2017.

Regulamentul privind acordarea catre membrii UCMR-ADA de ajutoare materiale din Fondul Social Cultural

Model cerere
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2017
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2018