EvenimenteL412/2021 – De modificare a legii nr. 8/1996 a dreptului de autor si de drepturi conexe care la art.169, alin.3 propune nationalizarea drepturilor de autor ale titularilor de drepturi patrimoniale de drepturi de autor, respectiv a sumelor nerevendicate timp de 3 ani.

Extras din proiectul L 412/2021 de modificare a legii nr. 8/1996 – art..169, alin 3 – „In termen de 90 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin (2) , lit.c) sumele nerevendicate se vireaza la Fondul Cultural National , conform lit.t) , alin (1) , al articolului 21 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale cu modificarile si completarile ulterioare”.

Art.169, alin 4 in vigoare din Legea nr.8/1996 a dreptului de autor si a drepturilor conexe – art. 169, alin. (4) „Organismele de gestiune colectiva nu au dreptul de a utiliza veniturile provenite din drepturi sau orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi in alte scopuri decat repartizarea catre autori sau titularii de drepturi…”

Raspuns UCMR-ADA

Ca urmare a comunicatului d-lui Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii, publicat in data de 19 noiembrie 2021 pe pagina sa de facebook, UCMR-ADA face urmatorul raspuns:

  • a repartizat toate remunerațiile, inclusiv cele prescrise, titularilor de drepturi patrimoniale de autor, români și străini, după regulile stabilite de adunarea generală a membrilor săi, publicate și pe site-ul UCMR-ADA- https://ucmr-ada.ro/membri/regulament-general-repartitie/, care au fost avizate in prealabil de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA);
  • a transmis ORDA situația sumelor prescrise repartizate titularilor din categoria nerevendicate, potrivit controalelor și solicitărilor ORDA;
  • consultă toate bazele de date de opere muzicale și este contributor și beneficiar al celei mai mari baze de date de opere muzicale internațională;
  • a făcut publice pe site-ul său toate datele pe care le deține cu privire la operele și titularii neidentificați;
  • face în mod curent schimb de informații cu organismele similare din străinătate;
  • a creat o platformă online dedicată identificării operelor muzicale și informării titlurilor de drepturi de autor de opere muzicale;

Existența remunerațiilor nerevendicate dovedește corectitudinea repartizării remunerațiilor de către UCMR-ADA și faptul că repartizarea remunerațiilor se face proporțional cu durata de utilizare a fiecărei opere muzicale utilizate, inlcusiv a celor neidentificate.
Neidentificarea operelor muzicale este cauzată de insuficiența informațiilor primite de la televiziuni și radiouri.
Este imperios necesară modificarea alin. (7) al art. 169 din Legea 8/1996 republicată, în sensul că, televiziunile și radiourile trebuie să aibă obligația să transmită organismului de gestiune colectivă toate informațiile, pentru toate operele muzicale utilizate.
Proiectul de lege L412/2021 adoptat de Senatul României cuprinde amendamente care exced armonizării Directivelor UE 2019/789 si 2019/790, singura care putea face obiect al unei proceduri urgente de adoptare a legii.
Transferul unor remuneratii catre bugetul public al Fondului Cultural National reprezinta o veritabila confiscare a acestora si incalca art. 44 si art. 56 din Constitutia Romanei si ar reprezenta un veritabil regres al democratiei in Romania, daca va fi adoptata.
Ana ACHIM – Manager General UCMR-ADA

Semnati in continuare petitia accesand link-ul
https://www.petitieonline.com/signatures/protestcatre_parlamentul_romaniei-_drepturile_de_autor_in_pericol/

Art. 8 alin. (5) lit. a) si e) si art. 13 alin. (4) si 5 din Directiva 2014/26 stabilesc competenta exclusiva a Adunarii Generale a OGC-ului de a decide cu privire la utilizarea sumelor reprezentand remuneratii prescrise.
Alineatul (6) al art. 13 din Directiva 2014/26 nu aduce atingere acestui drept al Adunarii Generale a membrilor OGC-ului. Dimpotriva, il intareste.
Alineatul (6) al art. 13 din Directiva 2014/26 nu permite statului sa se substituie Adunarii Generale a membrilor OGC-ului, sa dispuna transferul acestora catre o institutie publica ori sa decida cu privire la utilizarea lor.
Alineatul (6) al art. 13 din Directiva 2014/26 permite Statutului, prin exceptie, doar sa stabileasca (sa enumere) pentru ce scopuri poate decide Adunarea Generala a membrilor sa fie utilizate sumele de catre OGC.

OG 51/1998 reglementează „cadrul general, principiile și procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.” (art. 1 alin.1)
Pe langa sursele de la bugetul de stat si de la bugetele locale, AFCN este beneficiarul unor taxe parafiscale prevazute de art. 21 din OG nr. 51/1998.
Printre acestea se regaseste, spre exemplu, o taxa parafiscala constand in „l) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conținut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată.”
Asadar, invocarea art. 21 din OG nr. 51/1998 pentru a justifica modificarea art. 169 alin. (3) din Legea 8/1996 contureaza concluzia ca in mod ascuns se instituie pentru drepturile de proprietate intelectuala o taxa parafiscala de 70%, care aduce atingere principiului nediscriminării în materia așezării sarcinilor fiscale.
Aceasta ar reprezenta o veritibila confiscare, o privare de dreptul de proprietate privata colectiva. Amintim faptul ca remuneratiile sunt colectate in beneficiul colectiv al titularilor reprezentati de OGC. Un autor devine titular al unui drept individual asupra unei remuneratii numai din momentul in care acea remuneratie i-a fost repartizata in mod individual.

In perioada 08 – 18 iunie 2022 si 11 – 21 iulie 2022 echipe alcatuite din Inspectori si Consilieri Juridici UCMR-ADA vor efectua deplasări pe Litoralul Marii Negre pentru creșterea capacității UCMR-ADA de autorizare si colectare a remunerațiilor pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental in perioada afluxului sezonier de societăți care desfășoară activități de cazare, de alimentație publica si evenimente muzicale.


În data de 9 februarie 2022, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputatilor, în care s-a dezbatut și votat proiectul PL-x 565/2021 de modificare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
UCMR-ADA a fost reprezentată la dezbatere de d-na Ana Achim, Manager General și de dl. Alexandru Roată-Palade, avocat.
Modificarea adoptată de Senatul României care prevedea că sumele nerevendicate prescrise să fie virate la Fondul Cultural Național a fost eliminată!
Cu toate acestea, în lege a fost adăugat un articol temporar care va fi în vigoare pentru următorii trei ani – acest articol este menit să ajute digitalizarea OGC-urilor din Romania si prevede posibilitatea utilizarii acestor sume în vederea modernizării sistemelor informatice ale OGC-urilor.
Chiar și prin adăugarea noului articol temporar, estimăm că majoritatea sumelor nerevendicate vor fi distribuite autorilor români și străini, ca și până acum, proportional cu utilizarea din anul respectiv.
În cursul săptămânii viitoare proiectul urmează sa fie supus dezbaterii și votului Comisei juridică, de disciplină și imunitati a Camerei Depuților.
Mulțumim tuturor membrilor UCMR-ADA care s-au implicat și organismelor internaționale pentru sprijinul acordat și ne bucuram că eforturile noastre nu au fost în zadar și am putut opri, cu ajutorul dumneavoastră, adoptarea acestui amendament.

Ana ACHIM – Manager General UCMR-ADA


UCMR-ADA participa astazi – 03.02.2022 – la Conferinta online CISAC cu tematica avantaje si dezavantaje contractele de cesiune.In perioada 15 Februarie – 27 Martie 2021 UCMR-ADA participa in comisii de negociere a tarifelor pentru stabilirea remuneratiilor datorate de utilizatori din categoria Internet – spectacole de teatru online si platforme de divertisment cu filme preponderent in programe, potrivit Deciziilor ORDA nr.6/02.02.2021, nr.9/12.02.2021, nr. 8/04.02.2021:

  1. Deciziilor ORDA nr. 6/02.02.2021 si nr. 9/12.02.2021 de constituire a Comisiei de negociere a metodologiei privind comunicare publica a operelor muzicale realizata prin punerea la dispozitia publicului a spectacolelor de teatru in mediul online;
  2. Decizia nr. 8/04.02.2021 de constituire a Comisiei de negociere a metodologiei privind comunicare publica a operelor muzicale incorporate in continutul audiovizual de divertisment general prin servicii online.

De asemenea, UCMR-ADA participa intr-un grup de lucru initiat de Ministerul Culturii pentru modificarea Legii nr.8/1996, Legea dreptului de autor si drepturilor conexe pentru implementarea Directivelor UE 2019/789 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio și de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului,

DIRECTIVA 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE si discutii privind propuneri individuale ale altor entitati participante.Miercuri, 8 aprilie 2020, la orele 18, Directorul General UCMR-ADA, Prof. univ.dr.h.c Adrian Iorgulescu, va participa împreună cu alți factori de conducere din domeniul culturii la o videoconferință privind masurile economice pentru industriile creative.
Vor fi prezenți din partea Guvernului, Premierul României Ludovic Orban, precum și Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu și Ministrul Finanțelor Florin Citu.
Printre temele ce urmează a fi abordate se numără inclusiv chestiunea condițiilor de acordare a unor indemnizații pentru autorii si cantautorii de muzica fără alte venituri, pe perioada pandemiei de Covid-19, precum și implicarea UCMR-ADA în această procedură.


Duminică, 5 noiembrie 2017 s-a desfășurat Gala Concursului Muzic Ada 2017, Concursul de compoziție pentru muzică ușoară-pop aflat la prima ediție, organizat din inițiativa UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor.

Președintele UCMR-ADA, Adrian Iorgulescu: “Astăzi facem istorie și punem o piatră de temelie pentru muzica ușoară. Muzica ușoară românească are un potențial excepțional. Am deschis prin acest concurs o poartă către compozitorii din toate colțurile țării, pentru compozitorii de toate orientările, toate tendințele, toate stilurile muzicale, pentru toate vârstele. Sper că se va adeveri ca acest concurs să devină cât mai important, în perspectiva viitoarelor decenii, în percepția publicului, a elitelor muzicale actuale, a culturii naționale. Dăm muzicii românești o nouă șansă, șansa de a fi ea însăși.”

Viorel Gavrilă, Vicepreședinte UCMR-ADA și Coordonatorul Concursului Muzic-Ada: “Mulțumim pentru implicare și ajutor Consiliului UCMR-ADA, dlui Președinte Adrian Iorgulescu, inițiatorul acestui concurs, și partenerilor noștri, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect.”

Juriul a fost format din Președinte – George Natsis și compozitorii Gabriel Baruta, Eduard Cârcotă, Adrian Despot, Alexandru Pelin, Adrian Ordean și Mihai Pocorschi.

George Natsis: “Juriul cu care am lucrat a fost unul eterogen, jurizarea a fost făcută pe buletine, fiecare a dat nota pe care a considerat potrivit să o dea. Cred că din acest punct de vedere a fost o jurizare corectă. Sper pentru edițiile viitoare la o participare din partea compozitorilor cât mai numeroasă.”

Premiile ce au fost acordate în urma deliberării sunt:

Trofeul Muzic-Ada, în valoare de 5000 euro, a fost câștigat de tânăra compozitoare în vârstă de 17 ani, Ana Teodora Gaitanovici pentru opera muzicală “Mai aproape” pe care a interpretat-o live alături de colegii ei de trupă.

Premiul I, în valoare de 4000 euro, l-a primit Cristian Faur pentru opera muzicală „Mi-e dor de ochii tăi”.
Premiul II ex-aequo, în valoare de 3000 euro, pentru opera muzicală “Am ales iubirea”, compozitor Mihai Alexandru și pentru opera muzicală “Unde esti”, compozitor Marius Michele Vișan.
Premiul III ex-aequo, în valoare de 2000 euro, pentru opera muzicală “Un tainic felinar”, compozitor Nicolae Caragia și “Vino acasa”, compozitor Niculae Robert Andrei.
Premiul Special nu s-a acordat.

Mulțumim gazdei acestui eveniment, Societatea Română de Radiodifuziune, amfitrionilor Alexandra Velniciuc și Octavian Ursulescu, care au prezentat cu entuziasm activitatea fiecărui compozitor, dar și artiștilor Mihai Trăistariu și Nico pentru recitalurile susținute.

Concursul Muzic-Ada 2017 a încheiat în seara de duminică prima ediție. Pentru ediția următoare, ce se va desfășura în toamana anului 2018, UCMR-ADA invită la concurs toți comozitorii de muzică ușoară.


In luna august, la sediul UCMR-ADA au avut loc intalniri cu Inspectoratele din teritoriu pentru analizarea activitatii de autorizare si colectare a remuneratiilor de catre Inspectorii UCMR-ADA. In cadrul intalnirilor s-a discutat despre situatia utilizatorilor autorizati, motivele pe care le invoca utilizatorii care nu sunt autorizați si pasii ce trebuie urmati pentru autorizarea acestora, subiecte ce țin de organizare și logistica.

Planificarea intalnirilor:
Inspectorat Constanta, 10.08.2017
Inspectorat Pitesti 14.08.2017
Inspectorat Craiova si Bacau 16.08.2017
Inspectorat Iasi 17.08.2017
Inspectorat Muresi si Oradea 21.08.2017
Inspectorat Timisoara si Bucuresti 24.08.2017


Prin Decizia ORDA nr. 98/2016 a fost constituita comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune. Avand in vedere ca partile din comisia denegociere nu au incheiat un protocol privind stabilirea amiabila a metodologiei, UCMR-ADA a solicitat ORDA declansarea procedurii de arbitraj pentru stabilirea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune.


Prin Ordinul nr.2072/13.02.2017 Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a numit un nou Corp de Arbitri care functioneaza pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, format din 20 de membri.


In cadrul dosarului nr.37152/3/2016 la solicitarea UCMR-ADA instant a obligat ORDA sa convoace partile si arbitrii, in vederea solutionarii cererii de repunere pe rol formulata de UCMR-ADA a dosarului de arbitraj nr.2/2014 ce are ca obiect stabilirea intre APM si UCMR-ADA a criteriilor de repartizare a remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor, precum și a comisionului de colectare datorat organismului desemnat colector din utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune colectate de UCMR-ADA în temeiul Deciziilor ORDA nr. 41/10.03.2008 si nr.170/13.04.2007.


Prin Decizia nr. 2151/30.06.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 9555/2/2012* a fost anulată Decizia ORDA nr. 115/2012 de înfiinţare şi constituire a organismului de gestiune colectivă Asociaţia Producătorilor de Muzică – APM, decizia fiind irevocabilă. Ca urmare a acestei hotarari, UCMR-ADA a solicitat ORDA repunerea pe rol a dosarului de arbitraj nr.2/2014 ce are ca obiect stabilirea intre APM si UCMR-ADA a criteriilor de repartizare a remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor, precum și a comisionului de colectare datorat organismului desemnat colector din utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune colectate de UCMR-ADA în temeiul Deciziilor ORDA nr. 41/10.03.2008 si nr.170/13.04.2007,


In cadrul dosarului de insolventa nr.74879/3/2011 – debitoare OCRAM TELEVIZIUNE SRL postul de televiziune OTV, prin administratorului judiciar ACSIS SOLV IPURL a platit remuneratii pentru radiodifuzarea operelor muzicale pe postul de televiziune OTV in trimestrele II 2007 – II 2008.
Membrii UCMR-ADA pot revendica plata remuneratiilor cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, cu documente (contracte) si videograme (inregistrari) din care sa rezulte radiodifuzarea pe postul de televiziune OTV in trimestrele II 2007 – II 2008 a operelor muzicale ale caror autori sunt.


Membrii UCMR-ADA care au compus opere muzicale pentru spectacolele de circ organizate de Circ & Variete Globus Bucureşti in perioada mai 2004 – septembrie 2007 sunt rugati sa depuna la UCMR-ADA documente (contracte) sau inregistrari din care sa rezulte ca operele muzicale ale caror autori sunteti au fost comunicate public in cadrul spectacolelor de circ organizate in perioada mai sus mentionata. Aceste informatii sunt necesare UCMR-ADA pentru plata remuneratiilor cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, ca urmare a castigarii irevocabila a dosarului de instanta nr. 15276/3/2007 impotriva Circ & Variete Globus Bucureşti.

Avand in vedere ca prin Decizia nr.1344/10.06.2016 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a fost respins, ca nefondat, recursul declarat de Circ & Variete Globus Bucureşti împotriva Deciziei nr.198A/07.04.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă.

Prin prezenta, va reiteram faptul ca, potrivit Sentintei Civile nr.250/07.02.2008 si a Incheierii de indreptare a erorii materiale din data de 22.06.2010, pronuntate in Dosarul nr.15276/3/2007, Circ & Variete Globus Bucuresti a fost obligat sa comunice pentru perioada mai 2004 – septembrie 2007 rapoarte lunare/spectacol de circ cu muzica, cuprinzand denumirea si datele de desfasurare ale fiecarui spectacol de circ cu muzica, precum si denumirea operelor muzicale comunicate public in spectacole de circ, autorii si durata operelor muzicale si baza de calcul a remuneratiei, respectiv veniturile lunare pentru fiecare spectacol de circ, o copie a deconturilor depuse la DITL privind veniturile din vanzarea de bilete si o copie a documentelor contabile privind celelalte venituri ce intra in baza de calcul.

Totodata, potrivit Deciziei nr.198/07.04.2015, Curtea de Apel Bucuresti a obligat Circ & Variete Globus si la plata sumei de 9.348 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.


Intra in legalitate – campanie UCMR-ADA adresata utilizatorilor de opere muzicale in scop ambiental

In perioada 28 noiembrie – 31 decembrie 2016 UCMR-ADA desfasoara la nivel national prin inspectorii sai o campanie activa de informare a utilizatorilor din categoria ambiental. Campania urmareste informarea si constientizarea de catre utilizatorii de opere muzicale prin comunicare publica in scop ambiental a importantei si obligatiilor legale ce le revin de a incheia in prealabil autorizatii licenta neexclusiva si de a plati remuneratiile corespunzatoare fiecaruia dintre organismele de gestiune colectiva partenere la elaborarea pliantului (UCMR-ADA, Credidam, UPFR, DACIN-SARA si UPFAR-ARGOA) pentru utilizarea operelor muzicale, audio-vizuale, a prestatiilor artistice ale interpretilor si a produselor purtatoare de drepturi conexe.

UCMR-ADA continua seria intalnirilor consultative si de informare cu membrii sai.


Mihai Pocorschi, membru al Consiliului Director a UCMR-ADA a participat și a ținut un discurs la Conferinta aniversară 20 de ani de la adoptarea Legii dreptului de autor organizată de Legal Magazin ce a avut loc la Institutul Cultural Român București în data de 03.11.2016.


În perioada decembrie 2015 – noiembrie 2016 UCMR-ADA a purtat negocieri cu utilizatorii din categoria radio și cu asociațiile reprezentative ale acestora. Potrivit Deciziei ORDA nr. 165 / 02.12.2015, începând cu luna decembrie 2015 s-au desfășurat la sediul UCMR-ADA negocieri și discuții cu privire la renegocierea remunerației minime și a remunerațiilor procentuale pentru categoria radio, raportat la criterii de predictibilitate și potențiali ascultători ai posturilor de radio locale. Negocierile nu s-au finalizat cu o înțelegere a părților. La inițiativa UCMR-ADA, conform Deciziei ORDA nr. 98/27.09.2016, începând cu luna octombrie 2016, în temeiul Legii 8/1996 a avut loc negocierea întregii Metodologii privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radio. Membrii comisiei de negociere nu au ajuns la niciun acord cu privire la stabilirea formei finale a Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radio. Forma Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radio urmează a fi stabilită în urma arbitrajului.


În data de 25.11.2016, orele 10:00, UCMR-ADA desfășoara ședința anuală cu inspectorii UCMR-ADA.


În lunile octombrie, noiembrie și decembrie vor avea loc întâlniri lunare organizate de UCMR-ADA cu membrii săi privind proiectele UCMR-ADA pe anul 2017.