Evenimente


In luna august, la sediul UCMR-ADA au avut loc intalniri cu Inspectoratele din teritoriu pentru analizarea activitatii de autorizare si colectare a remuneratiilor de catre Inspectorii UCMR-ADA. In cadrul intalnirilor s-a discutat despre situatia utilizatorilor autorizati, motivele pe care le invoca utilizatorii care nu sunt autorizați si pasii ce trebuie urmati pentru autorizarea acestora, subiecte ce țin de organizare și logistica.

Planificarea intalnirilor:
Inspectorat Constanta, 10.08.2017
Inspectorat Pitesti 14.08.2017
Inspectorat Craiova si Bacau 16.08.2017
Inspectorat Iasi 17.08.2017
Inspectorat Muresi si Oradea 21.08.2017
Inspectorat Timisoara si Bucuresti 24.08.2017


.


Prin Decizia ORDA nr. 98/2016 a fost constituita comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune. Avand in vedere ca partile din comisia denegociere nu au incheiat un protocol privind stabilirea amiabila a metodologiei, UCMR-ADA a solicitat ORDA declansarea procedurii de arbitraj pentru stabilirea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune.


Prin Ordinul nr.2072/13.02.2017 Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a numit un nou Corp de Arbitri care functioneaza pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, format din 20 de membri.


In cadrul dosarului nr.37152/3/2016 la solicitarea UCMR-ADA instant a obligat ORDA sa convoace partile si arbitrii, in vederea solutionarii cererii de repunere pe rol formulata de UCMR-ADA a dosarului de arbitraj nr.2/2014 ce are ca obiect stabilirea intre APM si UCMR-ADA a criteriilor de repartizare a remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor, precum și a comisionului de colectare datorat organismului desemnat colector din utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune colectate de UCMR-ADA în temeiul Deciziilor ORDA nr. 41/10.03.2008 si nr.170/13.04.2007.


Prin Decizia nr. 2151/30.06.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 9555/2/2012* a fost anulată Decizia ORDA nr. 115/2012 de înfiinţare şi constituire a organismului de gestiune colectivă Asociaţia Producătorilor de Muzică – APM, decizia fiind irevocabilă. Ca urmare a acestei hotarari, UCMR-ADA a solicitat ORDA repunerea pe rol a dosarului de arbitraj nr.2/2014 ce are ca obiect stabilirea intre APM si UCMR-ADA a criteriilor de repartizare a remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor, precum și a comisionului de colectare datorat organismului desemnat colector din utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune colectate de UCMR-ADA în temeiul Deciziilor ORDA nr. 41/10.03.2008 si nr.170/13.04.2007,


In cadrul dosarului de insolventa nr.74879/3/2011 – debitoare OCRAM TELEVIZIUNE SRL postul de televiziune OTV, prin administratorului judiciar ACSIS SOLV IPURL a platit remuneratii pentru radiodifuzarea operelor muzicale pe postul de televiziune OTV in trimestrele II 2007 – II 2008.
Membrii UCMR-ADA pot revendica plata remuneratiilor cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, cu documente (contracte) si videograme (inregistrari) din care sa rezulte radiodifuzarea pe postul de televiziune OTV in trimestrele II 2007 – II 2008 a operelor muzicale ale caror autori sunt.


Membrii UCMR-ADA care au compus opere muzicale pentru spectacolele de circ organizate de Circ & Variete Globus Bucureşti in perioada mai 2004 – septembrie 2007 sunt rugati sa depuna la UCMR-ADA documente (contracte) sau inregistrari din care sa rezulte ca operele muzicale ale caror autori sunteti au fost comunicate public in cadrul spectacolelor de circ organizate in perioada mai sus mentionata. Aceste informatii sunt necesare UCMR-ADA pentru plata remuneratiilor cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, ca urmare a castigarii irevocabila a dosarului de instanta nr. 15276/3/2007 impotriva Circ & Variete Globus Bucureşti.

Avand in vedere ca prin Decizia nr.1344/10.06.2016 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a fost respins, ca nefondat, recursul declarat de Circ & Variete Globus Bucureşti împotriva Deciziei nr.198A/07.04.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă.

Prin prezenta, va reiteram faptul ca, potrivit Sentintei Civile nr.250/07.02.2008 si a Incheierii de indreptare a erorii materiale din data de 22.06.2010, pronuntate in Dosarul nr.15276/3/2007, Circ & Variete Globus Bucuresti a fost obligat sa comunice pentru perioada mai 2004 – septembrie 2007 rapoarte lunare/spectacol de circ cu muzica, cuprinzand denumirea si datele de desfasurare ale fiecarui spectacol de circ cu muzica, precum si denumirea operelor muzicale comunicate public in spectacole de circ, autorii si durata operelor muzicale si baza de calcul a remuneratiei, respectiv veniturile lunare pentru fiecare spectacol de circ, o copie a deconturilor depuse la DITL privind veniturile din vanzarea de bilete si o copie a documentelor contabile privind celelalte venituri ce intra in baza de calcul.

Totodata, potrivit Deciziei nr.198/07.04.2015, Curtea de Apel Bucuresti a obligat Circ & Variete Globus si la plata sumei de 9.348 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.


Intra in legalitate – campanie UCMR-ADA adresata utilizatorilor de opere muzicale in scop ambiental

In perioada 28 noiembrie – 31 decembrie 2016 UCMR-ADA desfasoara la nivel national prin inspectorii sai o campanie activa de informare a utilizatorilor din categoria ambiental. Campania urmareste informarea si constientizarea de catre utilizatorii de opere muzicale prin comunicare publica in scop ambiental a importantei si obligatiilor legale ce le revin de a incheia in prealabil autorizatii licenta neexclusiva si de a plati remuneratiile corespunzatoare fiecaruia dintre organismele de gestiune colectiva partenere la elaborarea pliantului (UCMR-ADA, Credidam, UPFR, DACIN-SARA si UPFAR-ARGOA) pentru utilizarea operelor muzicale, audio-vizuale, a prestatiilor artistice ale interpretilor si a produselor purtatoare de drepturi conexe.

UCMR-ADA continua seria intalnirilor consultative si de informare cu membrii sai.


Mihai Pocorschi, membru al Consiliului Director a UCMR-ADA a participat și a ținut un discurs la Conferinta aniversară 20 de ani de la adoptarea Legii dreptului de autor organizată de Legal Magazin ce a avut loc la Institutul Cultural Român București în data de 03.11.2016.


În perioada decembrie 2015 – noiembrie 2016 UCMR-ADA a purtat negocieri cu utilizatorii din categoria radio și cu asociațiile reprezentative ale acestora. Potrivit Deciziei ORDA nr. 165 / 02.12.2015, începând cu luna decembrie 2015 s-au desfășurat la sediul UCMR-ADA negocieri și discuții cu privire la renegocierea remunerației minime și a remunerațiilor procentuale pentru categoria radio, raportat la criterii de predictibilitate și potențiali ascultători ai posturilor de radio locale. Negocierile nu s-au finalizat cu o înțelegere a părților. La inițiativa UCMR-ADA, conform Deciziei ORDA nr. 98/27.09.2016, începând cu luna octombrie 2016, în temeiul Legii 8/1996 a avut loc negocierea întregii Metodologii privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radio. Membrii comisiei de negociere nu au ajuns la niciun acord cu privire la stabilirea formei finale a Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radio. Forma Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radio urmează a fi stabilită în urma arbitrajului.


În data de 25.11.2016, orele 10:00, UCMR-ADA desfășoara ședința anuală cu inspectorii UCMR-ADA.


În lunile octombrie, noiembrie și decembrie vor avea loc întâlniri lunare organizate de UCMR-ADA cu membrii săi privind proiectele UCMR-ADA pe anul 2017.