Accesează platforma dedicată clienților UCMR-ADA

Dacă ești client UCMR-ADA poți vizualiza și descărca, online, facturile sau achita online, cu cardul, înștiințările de plată prin noua platformă dedicată clienților UCMR-ADA! Dacă ești post de radio, post de televiziune, operator de cablu, organizator de spectacole, radio online sau site de muzică, poți să-ți descarci facturile și să vizualizezi fișa de client.


Ambiental

LEGISLATIE APLICABILĂ

Decizia ORDA nr. 75/19.06.2023 privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor ale operelor muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental, aplicabila incepand cu data de 01 iulie 2023.
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată;
Actualizare a Metodologiei privind remunerațiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, în temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 și al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată și modificată.
Decizia ORDA nr. 81/04.09.2019 privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor ale operelor muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental, aplicabila incepand cu data de 01 octombrie 2019.
Rectificare la Decizia Directorului General al ORDA nr. 81/2019, rectificare publicata in Monitorul Oficial prin Decizia nr. 727 din 04 septembrie 2019, la nr. 6, 6.H lit a, in coloana finala „remuneratie/luna se va citi 104 lei”.

Metodologia privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental, ce a fost publicata prin Decizia ORDA nr.266/2011 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 710/07.10.2011, astfel cum a fost modificata in parte prin Decizia Civila nr. 121 A/13.09.2012 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a IX-a Civila si pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuala, Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, publicata prin Decizia ORDA nr.198/2012 in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 780/20.11.2012.

Tabel cu tarife pentru utilizatori de opere muzicale in scop ambiental incepand cu data de 01.07.2023

Tabel cu tarife pentru utilizatori de opere muzicale in scop ambiental valabile pentru perioada 01.10.2019-30.06.2023

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA UTILIZĂRII MUZICII ÎN SCOP AMBIENTAL

Domeniul de aplicare
Se aplică în cazul utilizării muzicii în scop ambiental în locațiile deținute de utilizatori, pentru solicitarea și încheierea cu UCMR-ADA a autorizațiilor licență neexclusivă de utilizare a muzicii în scop ambiental, pentru drepturile patrimoniale de autor ce revin compozitorilor, textierilor, editorilor și aranjorilor muzicii.

Etapele procedurii de încheiere a autorizației licență neexclusivă pentru utilizarea muzicii
1. Depunerea cererii de autorizare pentru utilizarea muzicii in scop ambientalmodel cerere
Se poate depune:
•  direct la sediul UCMR-ADA, prin poștă, fax sau e-mail;
•  la inspectorul judetean UCMR-ADA din zona dumneavoastră de activitate – listă inspectori și date de contact
Cererea trebuie să cuprindă:
•  datele complete de identificare și de contact ale utilizatorului;
•  datele complete privind punctul de lucru în care se utilizează muzica. Atenție! Este obligatoriu să precizați, după caz: suprafața, clasificarea turistică, numărul de camere, numărul de înmatriculare și tipul mijloacelor de transport și toate celelalte elemente necesare încadrării în categoriile din metodologie.

2. Termen de soluționare: 7 zile de la data înregistrării cererii la sediul UCMR-ADA.
Dacă veți contacta un inspector zonal al UCMR-ADA puteți încheia autorizația licență neexclusivă la momentul întâlnirii cu acesta, chiar dacă nu ați depus o cerere de autorizare.

3. Transmiterea și returnarea autorizației licență neexclusivă de utilizare a muzicii
•  în cazul celor încheiate prin inspector veți primi un exemplar imediat după semnare;
•  în cazul solicitării încheierii prin sediul central:
    –   veți primi două exemplare ale autorizației licență neexclusivă;
    –   veți semna ambele exemplare, după verificare;
    –   veți returna UCMR-ADA ambele exemplare semnate;
    –   un exemplar se returnează utilizatorului după semnarea lui și de către reprezentanții UCMR-ADA.

4. Plata remunerației pentru utilizarea muzicii se face:
•  prin transfer bancar in conturile UCMR-ADA:
    –   cod IBAN: RO80RNCB0072026578480001, deschis la Banca B.C.R – Sucursala Sector 1 București;
•  prin depunere în numerar la ghișeele bancare BCR, în conturile specificate mai sus. Atentie! Trebuie să indicați persona juridică pentru care efectuați plata și nr. autorizației licență neexclusivă. Pentru persoane fizice trebuie indicat numele prenumele si CNP-ul sau localitatea de domiciliu si judetul, date necesare pentru facturare).
•  în numerar, în limita plafonului maxim legal, la inspectorii UCMR-ADA sau la casieria de la sediul central al UCMR-ADA.