Ambiental

 

I. REGLEMENTARE JURIDICA

II. INCHEIEREA AUTORIZATIEI LICENTA NEEXCLUSIVA

Pentru comunicarea publica licita a operelor muzicale in scop ambiental in spatiile pe care le detineti, este necesara incheierea autorizatiei licenta neexclusiva cu UCMR-ADA.

In acest sens, se va depune cererea de autorizare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii, fie la sediul central UCMR-ADA din Str.Ostasilor, Nr.12, Sector 1, Bucuresti, fie la inspectorii UCMR-ADA din zona teritoriala unde functioneaza punctul de lucru. lista inspectori teritoriu

Cererea de autorizare va fi semnata si stampilata de reprezentantul legal al Utilizatorului la care se va anexa in copie CUI societate, imputernicire reprezentant societate pentru semnarea autorizatiei.

III. REMUNERATII DATORATE DE UTILIZATORI

Remuneratiile datorate de utilizatori sunt stabilite in tabelul din Decizia ORDA nr.198/2012, in sume forfetare lunare, raportat la diverse criterii precum, suprafata utila a spatiului, numar de stele/margarete, categorie,etc.

Plata remuneratiei lunare se face in contul UCMR-ADA cod IBAN: RO80 RNCB 0072 0265 7848 0001, deschis la Banca B.C.R – Sucursala Sector 1 Bucuresti.

Pentru autorizatiile licenta neexclusiva incheiate de inspectorii din cadrul Inspectoratului UCMR-ADA Bucuresti, contul in care se face plata remuneratiei lunare este cod IBAN RO53RNCB0072026578480002, deschis la Banca B.C.R – Sucursala Sector 1 Bucuresti.