Membrii UCMR-ADA care au implinit varsta de 60 de ani pot beneficia de la UCMR-ADA si in anul 2020 de un ajutor material social nerambursabil in cuantum de 1.200 lei/luna ce urmeaza a fi acordat de catre UCMR-ADA, daca depun pana la data de 01 noiembrie 2019 la Registratura Generala Intrari UCMR-ADA o cerere si un dosar cu documente si sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

1) au implinit varsta de saizeci (60) de ani pana la data de 01 ianuarie a anului in care se acorda ajutorul material social nerambursabil;
2) sunt cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania;
3) la data depunerii cererii sunt membri ai UCMR-ADA si au o vechime neintrerupta in calitate de membru autor al UCMR-ADA de cel putin cincisprezece (15) ani;
4) au creat cel putin treizeci (30) de opere muzicale pentru care au incredintat catre UCMR-ADA gestiunea colectiva a drepturilor patrimoniale de autor;
5) in anul calendaristic anterior celui pentru care se acorda ajutorul, pana la data depunerii cererii, au avut venituri medii lunare mai mici sau egale decat suma de 2.000 lei;
6) au depus la UCMR-ADA pana la data de 01 noiembrie 2019 un dosar complet cuprinzand: o cerere de acordare a ajutorului material nerambursabil, adeverinta eliberata de autoritatea fiscala de domiciliu privind veniturile realizate in anul anterior, ultimul talon de pensie (daca este cazul) si o lista a operelor muzicale al caror autor este solicitantul;

Toate cererile vor fi analizate de Comisia Sociat Culturala UCMR-ADA si solutionate de Consiliul Director UCMR-ADA in perioada noiembrie – decembrie 2019.

Valoarea lunara a ajutorului material social nerambursabil in cuantum de 1.200 lei/luna si numarul maxim de 100 de beneficiari pentru anul 2020 au fost aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a membrilor UCMR-ADA desfasurata in data de 14.03.2019.

Regulamentul privind acordarea catre membrii UCMR-ADA de ajutoare materiale din Fondul Social Cultural

Model cerere
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2021
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2020
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2019
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2018
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2017