Conditii de indeplinit pentru acordarea de ajutoare materiale sociale nerambursabile lunare in anul 2025 catre membri de catre UCMR-ADA

Membrii UCMR-ADA care au implinit varsta de 60 de ani pana la data de 01 ianuarie 2024, pot beneficia in anul 2025 de un ajutor material social nerambursabil in cuantum de 1.200 lei/luna ce urmeaza a fi acordat de catre UCMR-ADA, daca depun pana la data de 15 noiembrie 2024 la Registratura Generala Intrari UCMR-ADA o cerere si un dosar cu documente si sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
a) la data depunerii cererii sunt membri ai UCMR-ADA, cu o vechime neîntreruptă de cel puţin cincisprezece (15) ani;
b) au creat cel puţin treizeci (30) de opere muzicale pentru care au încredinţat către UCMR-ADA gestiunea colectiva a drepturilor patrimoniale de autor;
c) au avut venituri mai mici de 2.500 lei/luna, ca medie a veniturilor cumulate din pensie si alte activitati independente, care rezulta din adeverinta de venit eliberata de autoritatea fiscala de domiciliu, pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024 si din ultimul talon de pensie (daca este cazul);
d) au depus la UCMR-ADA un dosar complet cuprinzând: o cerere de acordare a ajutorului material nerambursabil, adeverinţa eliberata de autoritatea fiscală de domiciliu privind veniturile realizate, ultimul talon de pensie (dacă este cazul);
Toate cererile vor fi analizate de membrii Comisiei Social Culturala UCMR-ADA si solutionate de Consiliul Director UCMR-ADA in luna decembrie 2024.
In anul 2024, potrivit H.A.G. UCMR-ADA nr. 12/26.04.2024:
– Valoarea lunara a ajutorului material social nerambursabil este de 1.200 lei/luna/membru,
– Pot beneficia 100 de membri UCMR-ADA de ajutorul material social nerambursabil.

Regulament de ajutoare materiale din Fondul Social Cultural al UCMR-ADA (PDF) aprobat prin Hotararea Adunarii Ordinare cu nr. 2/26.04.2024
Extras din Regulamentul de acordare a ajutoarelor materiale din Fondul Social Cultural al UCMR-ADA aprobat prin H.A.G. Extrordinara UCMR-ADA nr. 3/15.09.2022

Model cerere
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2024
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2023
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2022
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2021
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2020
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2019
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2018
Lista membrilor ce beneficiaza de ajutoare materiale nerambursabile pt anul 2017