UCMR-ADA

UCMR-ADA este organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, constituit potrivit sentinței judecătorești 218/PJ/1996 și avizat ca organism de gestiune colectivă pe domeniul muzical prin Decizia ORDA nr. 3/1997.

UCMR-ADA este deschisă tuturor titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale (compozitori, textieri, aranjori, editori muzicali).

În exercitarea propriilor atribuții, UCMR-ADA respectă Statutul propriu, legislația română, acordurile internaționale la care România a aderat și contractele de reprezentare reciprocă încheiate cu alte organisme similare din străinătate.

UCMR-ADA aplică principiul egalității de tratament pentru toți titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, aflați in situații identice, care i-au încredințat spre gestiune colectivă drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale.

Repertoriul UCMR-ADA se compune din totalitatea operelor muzicale pentru drepturile patrimoniale de autor sunt gestionate colectiv de către UCMR-ADA în baza legii, a mandatului de gestiune colectivă și a contractelor de reprezentare încheiate cu organismele similare din străinătate.

Categorii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale gestionate

UCMR-ADA gestioneaza colectiv drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale dupa cum urmeaza:

 • comunicarea publică a operei muzicale direct sau indirect prin orice mijloace tehnice, inclusiv prin punerea operei muzicale la dispoziţia publicului, prin internet, inclusiv proiecţia publică în cinematografe;
 • radiodifuzarea operei muzicale;
 • reproducerea integrală sau parţială, directă ori indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloace şi sub orice formă a operelor muzicale;
 • distribuirea operei muzicale;
 • importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul autorului, după opera muzicală;
 • retransmiterea prin cablu a operei muzicale;
 • realizarea de opere muzicale derivate în baza unui mandat special acordat de titularii de drepturi patrimoniale de autor;
 • remuneratia compensatorie pentru copia privata.

Urmatoarele drepturi sunt gestionate colectiv obligatoriu de catre UCMR-ADA, potrivit art. 145 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe:

 • dreptul la remuneraţie compensatorie pentru copia privată;
 • dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale;
 • dreptul de retransmitere prin cablu.

Urmatoarele drepturi sunt gestionate facultativ de catre UCMR-ADA, potrivit art. 146 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe:

 • dreptul de comunicare publică a operelor, cu exceptia operelor muzicale si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual;
 • dreptul de reproducere si distribuire a operelor muzicale fixate pe fonograme si videograme.

Categorii de titulari de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pe care ii reprezentam:

 • autori de opere muzicale, (compozitori, textieri, aranjori),
 • editori de opere muzicale,
 • mostenitori de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale,
 • alti dobanditori de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pe baza de contract de cesiune exclusive sau alte acte juridice.

Categorii de opere continute prin mandat de repertoriul UCMR-ADA:

 1. compozitii muzicale, cu sau fara text, indiferent de destinatie si mod de exploatare;
 2. orchestratii, adaptari, aranjamente muzicale rezultate ale unei munci intelectuale de creatie;
 3. cuplete, texte umoristice, monoloage si schite de divertisment;
 4. creatii muzicale in domeniul audiovizualului;
 5. Pentru categoriile 3) si 4), gestiunea se exercita in masura in care creatiile au fost inregistrate direct de catre autorii acestora, titlu cu titlu.

UCMR-ADA urmareste colectarea sumelor aferente drepturilor de autor de la toate categoriile de utilizatori prevazute de lege, precum:

 1. Radio-TV;
 2. Operatori de cablu;
 3. Cinematografie;
 4. Producatori de inregistrari sonore sau continand imagini (video)insotite de sunete;
 5. Tonuri de apel, Internet;
 6. Organizatori de spectacole, teatre si concerte;
 7. Utilizatori unitati de prestari servicii (alimentatie publica, comerciale, turism, transporturi, targuri si expozitii, tonomate, parade stradale, concursuri sportive, circ, discoteci, cluburi, cabarete, sport si agrement), care utilizeaza operele muzicale in scop ambiental sau lucrativ, indiferent daca opera este prezentata ca muzica esentiala, de ambianta sau de sonorizare si indiferent daca executia este directa ori prin mijloace mecanice sau electroacustice.