UCMR-ADA

UCMR-ADA este un organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor, deschis tuturor titularilor de drepturi de autor in domeniul muzical din Romania si strainatate.
In exercitarea propriilor atributii, UCMR-ADA va respecta legislatia romana, acordurile internationale la care Romania a aderat, principiile si metodologiile practicate pe plan international si contractele de reprezentare reciproca semnate cu alte organisme de gestiune din strainatate.

UCMR-ADA este avizata sa functioneze ca organism de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor in domeniul muzical – opere muzicale cu sau fara text.

UCMR-ADA trateaza conform acelorasi reguli toate operele ale caror drepturi i-au fost incredintate spre gestiune, indiferent daca a fost mandatata direct de detinatorii drepturilor sau de reprezentantii acestora.

Prin repertoriul UCMR-ADA se intelege totalitatea operelor sau a contributiilor la opere ai caror autori sau titulari de drepturi le-au declarat la UCMR-ADA, incredintandu-i astfel spre gestiune drepturile aferente utilizarii acestora.

Categorii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale gestionate

UCMR-ADA gestioneaza colectiv drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale dupa cum urmeaza:
• comunicarea publică a operei muzicale direct sau indirect prin orice mijloace tehnice, inclusiv prin punerea operei muzicale la dispoziţia publicului, prin internet, inclusiv proiecţia publică în cinematografe;
• radiodifuzarea operei muzicale;
• reproducerea integrală sau parţială, directă ori indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloace şi sub orice formă a operelor muzicale;
• distribuirea operei muzicale;
• importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul autorului, după opera muzicală;
• retransmiterea prin cablu a operei muzicale;
• realizarea de opere muzicale derivate în baza unui mandat special acordat de titularii de drepturi patrimoniale de autor;
• remuneratia compensatorie pentru copia privata.

Urmatoarele drepturi sunt gestionate colectiv obligatoriu de catre UCMR-ADA, potrivit art. 123 ind. 1 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe:
• dreptul la remuneraţie compensatorie pentru copia privată;
• dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale;
• dreptul de comunicare publică a operelor muzicale inclusiv pe internet, cu excepţia proiecţiei publice a operelor cinematografice;
• dreptul de retransmitere prin cablu.

Categorii de titulari de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pe care ii reprezentam:
• autori de opere muzicale, (compozitori, textieri, aranjori),
• editori de opere muzicale,
• mostenitori de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale,
• alti dobanditori de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pe baza de contract de cesiune exclusive sau alte acte juridice.

Categorii de opere continute prin mandat de repertoriul UCMR-ADA:
a) compozitii muzicale, cu sau fara text, indiferent de destinatie si mod de exploatare;
b) orchestratii, adaptari, aranjamente muzicale rezultate ale unei munci intelectuale de creatie;
c) cuplete, texte umoristice, monoloage si schite de divertisment;
d) creatii muzicale in domeniul audiovizualului;
Pentru categoriile c) si d), gestiunea se exercita in masura in care creatiile au fost inregistrate direct de catre autorii acestora, titlu cu titlu.

UCMR-ADA urmareste colectarea sumelor aferente drepturilor de autor de la toate categoriile de utilizatori prevazute de lege, precum:
a) Radio-TV;
b) Operatori de cablu;
c) Cinematografie;
d) Producatori de inregistrari sonore sau continand imagini (video)insotite de sunete;
e) Tonuri de apel, Internet;
f) Organizatori de spectacole, teatre si concerte;
g) Utilizatori unitati de prestari servicii (alimentatie publica, comerciale, turism, transporturi, targuri si expozitii, tonomate, parade stradale, concursuri sportive, circ, discoteci, cluburi, cabarete, sport si agrement), care utilizeaza operele muzicale in scop ambiental sau lucrativ, indiferent daca opera este prezentata ca muzica esentiala, de ambianta sau de sonorizare si indiferent daca executia este directa ori prin mijloace mecanice sau electroacustice.