Accesează platforma dedicată clienților UCMR-ADA

Dacă ești client UCMR-ADA poți vizualiza și descărca, online, facturile sau achita online, cu cardul, înștiințările de plată prin noua platformă dedicată clienților UCMR-ADA! Dacă ești post de radio, post de televiziune, operator de cablu, organizator de spectacole, radio online sau site de muzică, poți să-ți descarci facturile și să vizualizezi fișa de client.


Televiziune

I. REGLEMENTARE JURIDICA

II. INCHEIEREA AUTORIZATIEI LICENTA NEEXCLUSIVA

Pentru incheierea autorizatiei licenta neexclusiva pentru radiodifuzarea operelor muzicale pe TV este necesar sa depuneti la Registratura UCMR-ADA, prin posta sau pe e-mail:

  • cerere de autorizare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii;
  • Certificatul de Inregistrare a societatii (CUI);
  • Licenta Audiovizuala eliberata de CNA;
  • Licenta de Emisie;
  • Autorizatia Tehnica de Functionare eliberate de MCTI.

III. REMUNERATIA DATORATA DE UTILIZATORI

Remuneratia datorata pentru radiodifuzarea operelor muzicale pe posturile de televiziune se achita trimestrial la UCMR-ADA si se determina in functie de ponderea utilizarii operelor muzicale, raportat la veniturile obtinute de utilizator.

Plata remuneratiei reprezentand drepturi de autor de opere muzicale se va face in contul UCMR-ADA cod IBAN: RO80 RNCB 0072 0265 7848 0001 deschis la Banca B.C.R – Sucursala Sector 1 Bucuresti.

V. RAPORTARI

Dupa incheierea autorizatiei licenta neexclusiva, utilizatorii de opere muzicale prin radiodifuzare pe TV au obligatia sa comunice la UCMR-ADA:

un raport trimestrial semnat si stampilat de reprezentantul legal, cuprinzand veniturile obtinute de utilizator din abonamente, publicitate, alocatii bugetare ori venituri provenite din asocieri sau alte activitati corelate cu cea de radiodifuzare);

un raport trimestrial in format electronic, insotit de o adresa de inaintare, cuprinzand lista operelor muzicale radiodifuzate pe postul de televiziune zilnic, mentionand denumirea fiecarei opere muzicale; autorul (compozitor, textier, aranjor) si durata si numarul de difuzari zilnice ale fiecarei opere muzicale, data, ora si numele emisiunilor.

VI. TERMENE DE DEPUNERE A RAPOARTELOR LA UCMR-ADA

– data de 25 a primei luni următoare trimestrului incheiat.