Organizatori de spectacole

I. REGLEMENTARE JURIDICA

  • Decizia ORDA nr.203/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.420/16.06.2011 – privind utilizarea operelor prin comunicare publica in concerte, spectacole sau manifestari artistice.
  • Protocolul prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole și festivaluri, ce a fost publicat prin Decizia ORDA nr. 46/2020 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 09.04.2020, in vigoare incepand cu data de 01.05.2020

 II. INCHEIEREA AUTORIZATIEI LICENTA NEEXCLUSIVA

Pentru incheierea autorizatiei licenta neexclusiva cu UCMR-ADA este necesara depunerea prin posta sau e-mail fie la sediul central UCMR-ADA, fie la inspectorii din zona de activitate a societatii (lista inspectori teritoriu):

 

III. REMUNERATIA DATORATA DE UTILIZATORI

Remuneratia procentuala/remuneratia minima datorata pentru comunicarea publica a operelor muzicale in concerte, spectacole sau manifestari artistice este stabilita in tabelul din Decizia ORDA nr.203/2011, la care se adauga TVA si se aplica bazei de calcul prevazuta de metodologie.

Plata remuneratiei se face in contul UCMR-ADA cod IBAN: RO80 RNCB 0072 0265 7848 0001 deschis la Banca B.C.R – Sucursala Sector 1 Bucuresti.

IV. RAPORTARI

Dupa incheierea autorizatiei licenta neexclusiva, utilizatorii au obligatia sa comunice la UCMR-ADA,in termen de 25 de zile de la desfasurarea spectacolului :

Un raport semnat si stampilat de reprezentantul legal (descarca formular) cuprinzand veniturile obtinute de utilizator din vanzarea de bilete, alocatii bugetare, publicitatea ocazionata de spectacol, din radiodifuzarea spectacolului, sponsorizari, etc, sau, dupa caz, bugetul de cheltuieli;

Un raport semnat si stampilat de reprezentantul legal (descarca formular) privind operele muzicale utilizate cuprinzand denumirea spectacolului, data si locul de desfasurare, datele de identificare ale utilizatorului si ale reprezentantului legal, operele muzicale utilizate cu indicarea pentru fiecare opera a denumirii operei, a autorilor, si in subsidiar a duratei de utilizare a fiecarei opere muzicale, interpretilor sau formatiei.