Accesează platforma dedicată utilizatorilor UCMR-ADA

Dacă ești utilizator UCMR-ADA poți transmite online playlist-ul și raportul bază calcul, vizualiza, descărca și achita online, cu cardul, facturile tale prin noua platformă dedicată utilizatorilor UCMR-ADA!


Accesează platforma dedicată clienților UCMR-ADA

Dacă ești client UCMR-ADA poți vizualiza și descărca, online, facturile sau achita online, cu cardul, înștiințările de plată prin noua platformă dedicată clienților UCMR-ADA! Dacă ești post de radio, post de televiziune, operator de cablu, organizator de spectacole, radio online sau site de muzică, poți să-ți descarci facturile și să vizualizezi fișa de client.


Organizatori de spectacole

I. REGLEMENTARE JURIDICA
Actualizare a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice, in temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 si al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată și modificată.
Actualizare a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor în spectacole și festivaluri, în temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 și al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată și modificată.

 II. INCHEIEREA AUTORIZATIEI LICENTA NEEXCLUSIVA

Pentru incheierea autorizatiei licenta neexclusiva cu UCMR-ADA este necesara depunerea prin posta sau e-mail fie la sediul central UCMR-ADA, fie la inspectorii din zona de activitate a societatii (lista inspectori teritoriu):

III. REFERITOR LA SPECTACOLELE ONLINE

Extras din Decizia nr. 13/06.05.2020 a Consiliului Director al UCMR-ADA cu privire la tarifele aplicabile in anul 2020 pentru contractele generale pentru spectacolele online incheiate de UCMR-ADA.

IV. REMUNERATIA DATORATA DE UTILIZATORI

Remuneratia procentuala/remuneratia minima datorata pentru comunicarea publica a operelor muzicale in concerte, spectacole sau manifestari artistice este stabilita in tabelul din Decizia ORDA nr.203/2011, la care se adauga TVA si se aplica bazei de calcul prevazuta de metodologie.

Plata remuneratiei se face in contul UCMR-ADA cod IBAN: RO80 RNCB 0072 0265 7848 0001 deschis la Banca B.C.R – Sucursala Sector 1 Bucuresti.

V. RAPORTARI

Dupa incheierea autorizatiei licenta neexclusiva, utilizatorii au obligatia sa comunice la UCMR-ADA,in termen de 25 de zile de la desfasurarea spectacolului :

Un raport semnat si stampilat de reprezentantul legal (descarca formular) cuprinzand veniturile obtinute de utilizator din vanzarea de bilete, alocatii bugetare, publicitatea ocazionata de spectacol, din radiodifuzarea spectacolului, sponsorizari, etc, sau, dupa caz, bugetul de cheltuieli;

Un raport semnat si stampilat de reprezentantul legal (descarca formular) privind operele muzicale utilizate cuprinzand denumirea spectacolului, data si locul de desfasurare, datele de identificare ale utilizatorului si ale reprezentantului legal, operele muzicale utilizate cu indicarea pentru fiecare opera a denumirii operei, a autorilor, si in subsidiar a duratei de utilizare a fiecarei opere muzicale, interpretilor sau formatiei.