Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA / 2016

23/24.03.2017

Descarca documente:
Convocator Adunarea Generala (PDF)
Proiecte de Hotarari Adunarea Generala (PDF)
Regulament privind depunarea si validarea candidaturii (PDF)
Depunere candidaturi Consiliu Director UCMR-ADA
Formular de Candidatura Consiliu Director – AGA 2017 (PDF)
Regulament privind procedura de vot (PDF)
Proiect concurs de creatie (PDF)

Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA / 2015

23/24.03.2016

Descarca documente:
Darea de seama/2015 format ORDA (PDF)
Convocator (PDF)
Situatii financiare (PDF)
Proiecte hotarari (PDF)
Hotarari A.G. Martie 2016 (PDF)

Adunarea Generala Extraordinara UCMR-ADA

UCMR-ADA informeaza membrii sai ca se revoca anuntul de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a membrilor UCMR-ADA publicat in ziarul Romania Libera din data de 22.10.2015 si pe site-ul UCMR-ADA cu nr. 12342/21.10.2015.

Adunarea Generala Extraordinara a membrilor UCMR-ADA programata pentru datele de 25.11.2015 (prima convocare) si 26.11.2015 (reconvocare) se reprogrameaza pentru data de 03.12.2015 (prima convocare) si respectiv 04.12.2015 (reconvoare), sens in care va fi publicat un nou convocator si o noua ordine de zi.

Descarca documente:

Convocator, Ordine de zi (PDF)
Proiect Hotarare nr. 1 (PDF)
Proiect Hotarare nr. 2 (PDF)
Hotarari A.G. Decembrie 2015 (PDF)

Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA / 2014

18-19.03.2015

Descarca documente:

Darea de seama/2014 format ORDA (PDF)
Formular T3
Situatii financiare (PDF)
Convocator si Proiecte Hotarari (PDF)
Hotarari A.G.O. 2014 (PDF)

Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA / 2013

27-28.03.2014

Descarca documente:

Darea de seama/2013 format ORDA (PDF)
Hotarari A.G.O. 2013 (PDF)
Situatii financiare (PDF)

Adunarea Generală Ordinară UCMR-ADA / 2012 – 21 / 22.03.2013

Ordinea de zi

 1. Informare privind finalizarea constructiei imobilului reprezentand sediul UCMR-ADA din str. Ostasilor, nr.12, sector 1, Bucuresti.
 2. Alegerea membriilor Consiliului Director pentru un mandat de 4 ani.
 3. Alegerea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii al membrilor pentru un mandat de 4 ani.
 4. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori pentru un mandat de 4 ani.
 5. Aprobarea modificarii art. 7.1 din Regulamentul General de Repartitie al UCMR-ADA, art.7.1.privind repartizarea remuneratiei compensatorii pentru copie privata.
 6. Aprobarea bilantului contabil pentru exercitiul financiar contabil al anului 2012.
 7. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2012.
 8. Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2012.
 9. Aprobarea Raportului Directorului General pentru anul 2012.
 10. Aprobarea darii de seama anuale pentru anul 2012/ format ORDA.
 11. Aprobarea raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informatii pentru anul 2012.
 12. Aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli al UCMR-ADA pentru anul 2013.
 13. Aprobarea nivelului contributiei statutare sub forma unei cote parti (comision administrativ) aplicabil in repartitiile UCMR-ADA pana la urmatoarea Adunare Generala Ordinara a UCMR-ADA din anul 2014.
 14. Prezentarea procesului verbal de control anual ORDA efectuat potrivit legii pentru anul 2011.
 15. Informari. Diverse.