Accesează platforma dedicată clienților UCMR-ADA

Dacă ești client UCMR-ADA poți vizualiza și descărca, online, facturile sau achita online, cu cardul, înștiințările de plată prin noua platformă dedicată clienților UCMR-ADA! Dacă ești post de radio, post de televiziune, operator de cablu, organizator de spectacole, radio online sau site de muzică, poți să-ți descarci facturile și să vizualizezi fișa de client.


Fonograme – Videograme

Actualizare a Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe înregistrări sonore, in temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 si al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată și modificată.
Actualizare a Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea şi distribuirea operelor muzicale cuprinse în videograme, in temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 si al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată și modificată.

Documente necesare autorizarii

DOCUMENTE NECESARE încheierii Autorizaţiei licenţă neexclusivă cu UCMR-ADA pentru reproducerea şi distribuirea de opere muzicale fixate pe fonograme / videograme

Pentru a putea încheia Autorizaţii licenţă neexclusivă pentru reproducerea şi distribuirea de opere muzicale pe fonograme (înregistrări sonore), respectiv videograme (înregistrări audiovizuale) PRODUCĂTORUL trebuie să aibă în obiectul de activitate “Reproducerea înregistrărilor” (cod CAEN 1820) şi să se înscrie la UCMR-ADA ca producător de fonograme / videograme.
Înscrierea unui producător se face pe baza următoarelor documente:

I.Pentru societăţi comerciale:
Actul constitutiv al societăţii (copie) sau un certificat constatator (original) emis de Registrul Comerţului din care să reiasă numele reprezentantului legal şi obiectul de activitate;
Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului (copie);
Certificatul de înregistrare în Registrul Naţional al Fonogramelor / Videogramelor emis de ORDA şi Anexa 1 a acestuia (copii);
Împuternicire (original) pentru persoana de contact care depune documentele, cererile de autorizare, raportările, cataloagele şi listele de preţuri şi ridică licenţele şi facturile, în cazul în care este alta decât reprezentantul legal.

II.Pentru asociaţii, fundaţii şi alte organizaţii fără scop lucrativ:
Statutul (copie) din care să reiasă numele reprezentantului legal şi obiectul de activitate;
Hotărârea Judecătorească de înfiinţare (copie);
Certificatul de înregistrare în Registrul Naţional al Fonogramelor / Videogramelor emis de ORDA şi Anexa 1 a acestuia (copii);
Împuternicire (original) pentru persoana de contact care depune documentele, cererile de autorizare, raportările, cataloagele şi listele de preţuri şi ridică licenţele şi facturile, în cazul în care este alta decât reprezentantul legal.

III. Pentru persoane fizice autorizate:
Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului (copie), sau, după caz, Autorizaţia de la Primăria la care s-au înregistrat;
Certificatul de înregistrare în Registrul Naţional al Fonogramelor / Videogramelor emis de ORDA şi Anexa 1 a acestuia (copii).
Documentele enumerate mai sus se depun o singură data şi ori de câte ori se modifică. Documentele care se depun în copie trebuie marcate “Conform cu originalul”, semnate şi ştampilate.

Pentru fiecare album pe care producătorul întenţionează să îl reproducă şi distribuie trebuie încheiată cu UCMR-ADA o autorizaţie licenţă neexclusivă. În vederea încheierii acesteia, producătorul trebuie să completeze, sa semneze si sa stampileze cererea de autorizare (formular UCMR-ADA) care poate fi obţinut de la sediul UCMR-ADA prin e-mail de la fonograme@ucmr-ada.ro sau direct de pe site:

 

Fonograme:

 

Videograme: