Accesează platforma dedicată clienților UCMR-ADA

Dacă ești client UCMR-ADA poți vizualiza și descărca, online, facturile sau achita online, cu cardul, înștiințările de plată prin noua platformă dedicată clienților UCMR-ADA! Dacă ești post de radio, post de televiziune, operator de cablu, organizator de spectacole, radio online sau site de muzică, poți să-ți descarci facturile și să vizualizezi fișa de client.


Retransmitere cablu

Retransmiterea prin cablu a operelor muzicale
Actualizare a Metodologiei privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, în temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 și al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată și modificată.
I. REGLEMENTARE JURIDICA

II. INCHEIEREA AUTORIZATIEI LICENTA NEEXCLUSIVA

Pentru incheierea autorizatiei licenta neexclusiva trebuie depuse la Registratura Generala Intrari UCMR-ADA, prin posta sau pe e-mail:
–  cererea de autorizare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii;

  • CUI societate (copie);
  • decizia/licenta de autorizare CNA(copie);
  • avizul de retransmisie CNA (copie);
  • autorizatia tehnica MCTI (copie);
  • certificat tip ANRC (copie).

III. REMUNERATIA DATORATA DE OPERATORII PRIN CABLU

Remuneratia lunara ce se plateste la UCMR-ADA este de 1,35% din veniturile brute lunare din retransmiterea prin cablu a operelor muzicale incluse in programe TV si Radio, la care se adauga cota de TVA.

Plata se face lunar in contul UCMR-ADA COD IBAN: RO91RNCB0072026578480094 deschis la B.C.R. S.A. –Sucursala Sector 1.

IV. RAPORTUL LUNAR ce trebuie depus la UCMR-ADA dupa autorizare, va cuprinde:

– veniturile brute lunare din retransmiterea prin cablu a operelor muzicale;

lista serviciilor de programe de radiodifuziune si/sau televiziune retransmise;

numarul de abonati;

valoarea abonamentului/client.

V. TERMEN DE DEPUNERE A RAPORTULUI LUNAR:

– pana la data de 15 a lunii urmatoare pentru luna incheiata.