Accesează platforma dedicată clienților UCMR-ADA

Dacă ești client UCMR-ADA poți vizualiza și descărca, online, facturile sau achita online, cu cardul, înștiințările de plată prin noua platformă dedicată clienților UCMR-ADA! Dacă ești post de radio, post de televiziune, operator de cablu, organizator de spectacole, radio online sau site de muzică, poți să-ți descarci facturile și să vizualizezi fișa de client.


Retransmitere cablu

Retransmiterea prin cablu a operelor muzicale

I. REGLEMENTARE JURIDICA

II. INCHEIEREA AUTORIZATIEI LICENTA NEEXCLUSIVA

Pentru incheierea autorizatiei licenta neexclusiva trebuie depuse la Registratura Generala Intrari UCMR-ADA, prin posta sau pe e-mail:
–  cererea de autorizare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii;

  • CUI societate (copie);
  • decizia/licenta de autorizare CNA(copie);
  • avizul de retransmisie CNA (copie);
  • autorizatia tehnica MCTI (copie);
  • certificat tip ANRC (copie).

III. REMUNERATIA DATORATA DE OPERATORII PRIN CABLU

Remuneratia lunara ce se plateste la UCMR-ADA este de 1,35% din veniturile brute lunare din retransmiterea prin cablu a operelor muzicale incluse in programe TV si Radio, la care se adauga cota de TVA.

Plata se face lunar in contul UCMR-ADA COD IBAN: RO91RNCB0072026578480094 deschis la B.C.R. S.A. –Sucursala Sector 1.

IV. RAPORTUL LUNAR ce trebuie depus la UCMR-ADA dupa autorizare, va cuprinde:

– veniturile brute lunare din retransmiterea prin cablu a operelor muzicale;

lista serviciilor de programe de radiodifuziune si/sau televiziune retransmise;

numarul de abonati;

valoarea abonamentului/client.

V. TERMEN DE DEPUNERE A RAPORTULUI LUNAR:

– pana la data de 15 a lunii urmatoare pentru luna incheiata.