Rolul UCMR-ADA

Rolul UCMR-ADA este acela:

  • de a negocia și elabora metodologii pentru fiecare categorie și tip de utilizare a operelor muzicale pe teritoriul României;
  • de a colecta remunerațiile aferente drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale gestionate colectiv, pe cale amiabilă sau pe calea instanțelor judecătoresti;
  • de a contribui activ la constituirea bazelor internaționale de date privind repertoriul național cuprizand operele muzicale declarate de membrii UCMR-ADA;
  • de a repartiza remunerațiile colectate, potrivit legii, Statutului propriu și regulamentelor sale;
  • de a asigura pentru membrii săi transparența, prin asigurarea accesului pe bază de user și parolă la platforme proprii, la sumele repartizate, reținerile legale și statutare prelevate, sumele date în plată, repertoriul propriu înregistrat la UCMR-ADA, platforma de neidentificate și la datele de contact și datele bancare declarate la UCMR-ADA.

DSCN0419