Rolul UCMR-ADA

Rolul UCMR-ADA este acela:

  • De a negocia şi elabora metodologii pentru fiecare categorie de utilizator de opere muzicale;
  • De a negocia, la cel mai înalt nivel, remuneraţiile datorate de toate categoriile de utilizatori, în concordanţă cu practica europeană;
  • De a colecta drepturile de autor de opere muzicale, pe cale amiabilă sau judecătorească, de la toţi utilizatorii autorizaţi precum şi de la cei care utilizează operele muzicale ilegal;
  • De a colecta de la toţi utilizatorii de opere muzicale potrivit normelor legale şi regulilor statutare, rapoartele cuprinzând operele muzicale utilizate;
  • De a contribui activ la constituirea bazelor internaţionale de date privind operele muzicale, date accesibile organismelor de gestiune colectivă similare, din întreaga lume;
  • De a repartiza remuneraţiile colectate, potrivit rapoartelor primite de la utilizatori şi potrivit regulilor proprii de distribuţie;
  • De a asigura pentru membri mijloace simple – inclusiv aplicaţii software – dar sigure pentru declararea operelor muzicale şi pentru a avea acces rapid la informaţii privitoarea sumele ce le-au fost repartizate precum şi provenienţa acestora.

DSCN0419