Întrebări frecvente

– Cum pot deveni membru al UCMR-ADA?
– Trebuie sa platesc taxe sau cotizatii?
– Un grup poate sa devina membru al UCMR-ADA?
– Un interpret poate deveni membru al UCMR-ADA?
– Care sunt drepturile mele in calitate de autor?
– Ce drepturi gestioneaza colectiv UCMR-ADA?
– Cum declar o opera muzicala?
– Trebuie sa anexez declaratiei si inregistarea operei muzicale?
– Pot sa declar online o opera muzicala?
– Cum pot sa obtin informatii privind sursa remuneratiilor pe care le primesc?
– Ce trebuie sa fac pentru a avea acces la aplicatia online?
– Ce reprezinta un contract de comanda pentru o opera muzicala?
– Trebuie sa cedez drepturile de autor prin contractul de comanda?
– Ce este contractul de editare?
– Exista diferenta intre contractul de editare si contractul de productie discografica?
– Ce clauze trebuie sa cuprinda un contract de editare?
– Cum se stabileste remuneratia intr-un contract de editare?
– Ce contracte de editare pot fi incheiate?
– Pot sa cumpar o partitura sau un CD de la UCMR-ADA?
– Beneficiez automat de remuneratie daca am depus o declaratie de opere muzicale?
– Cand primesc remuneratii de la UCMR-ADA?
– De ce depinde cuantumul remuneratiei?
– Daca sunt membru UCMR-ADA pot primi remuneratii din strainatate?
– Pot sa inchei contracte directe cu utilizatorii daca sunt membru al UCMR-ADA?
– De ce nu imi pot gestiona si individual drepturile pentru care am optat sa fie gestionate colectiv?
– Ce presupune restrangerea teritoriului?

Cum pot deveni membru al UCMR-ADA?

In situatia in care doriti sa deveniti membru UCMR-ADA este necesara completarea formularului de cerere de dobandire calitatii de membru, a formularului de mandat (in 2 exemplare), care cuprinde datele dvs. de identificare si care va fi insotit de o copie a cartii de identitate sau a buletinului, a formularului de declaratie a unei operei muzicale, insotit de partitura (sau minim 16 masuri scrise pe verso), versuri, suport audio (stick/CD/DVD) si o declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale.
Conform statutului pot deveni membri ai UCMR-ADA:

 • compozitorii/textierii/aranjorii operelor muzicale,
 • mostenitorii compozitorilor/textierilor/aranjorilor operelor muzicale,
 • editorii operelor muzicale.

Pot deveni membrii ai UCMR-ADA atat cetatenii romani cat si cetatenii straini.

Puteti descarca de pe site-ul web al UCMR-ADA atat formularul de mandat cat si formularul de declaratie de opere muzicale. Formularele se depun la sediul UCMR-ADA din Strada Ostasilor nr. 12, Sector 1, Bucuresti. Dupa inregistrarea contractului de mandat, insotit de declaratia pentru cel putin o opera muzicala, veti primi un exemplar semnat si stampilat de catre UCMR-ADA.

Formularul de Mandat (PDF)

Formularul de Mandat Mostenitor (PDF)

Formularul de Declarație de Opere Muzicale (PDF)

Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale (PDF)

Cerere de dobândire a calității de membru al UCMR-ADA (persoană fizică)

Trebuie sa platesc taxe sau cotizatii?

UCMR-ADA nu percepe taxe de adeziune sau cotizatii anuale.
Cheltuielile de colectare a remuneratiilor si costurilor de functionare sunt suportate din comisionul de administrare prevazut de statut.
Comisionul se aplica remuneratiilor colectate si repartizate. Potrivit statutului contributia membrilor la fondul social cultural este de 2% din remuneratiile colectate si repartizate, rezultate dupa retinerea comisionului administrativ. Adunarea Generala a membrilor UCMR-ADA poate decide retinerea unui comision de maxim 10% pentru acoperirea unor cheltuieli comune.

Un grup poate sa devina membru al UCMR-ADA?

Nu. Fiecare persoana ce compune grupul poate deveni individual membru al UCMR-ADA.
O persoana nu poate dobandi calitatea de membru multiplu. Ex. un membru care este si compozitor si textier/aranjor devine membru al UCMR-ADA si ii sunt gestionate drepturile patrimoniale de autor atat al compozitiilor cat si al textelor si aranjamentelor operelor muzicale dar dobandeste un singur drept de vot.

Un interpret poate deveni membru al UCMR-ADA?

Interpretii sunt artisti executanti, deci persoane care folosesc opere muzicale existente. Daca un interpret este si autor al uneia sau mai multor opere muzicale poate deveni membru al UCMR-ADA.
UCMR-ADA nu gestioneaza insa si drepturile patrimoniale de interpret (drepturi conexe).

Care sunt drepturile mele in calitate de autor?

Legea 8/1996 recunoaste autorilor de opere muzicale doua categorii de drepturi.

 • drepturi morale:
  • dreptul de a decide daca, in ce mod si când va fi adusa opera la cunostinta publica;
  • dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei;
  • dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica;
  • dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;
  • dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractarii
 • drepturi patrimoniale cu privire la:
  • reproducerea operei;
  • distribuirea operei;
  • importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor realizate, cu consimtamântul autorului, dupa opera;
  • inchirierea operei;
  • imprumutul operei;
  • comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel incât sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public; radiodifuzarea operei;
  • retransmiterea prin cablu a operei;
  • realizarea de opere derivate.
  • comunicarea publica prin satelit;
  • copia privata;
  • reprezentarea sau executarea in public;

Fiecare dintre drepturile mai sus mentionate reprezinta un drept distinct ce apartine autorului.

Ce drepturi gestioneaza colectiv UCMR-ADA?

UCMR-ADA gestioneaza colectiv drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale dupa cum urmeaza:
• comunicarea publică a operei muzicale direct sau indirect prin orice mijloace tehnice, inclusiv prin punerea operei muzicale la dispoziţia publicului, prin internet, inclusiv proiecţia publică în cinematografe;
• radiodifuzarea operei muzicale;
• reproducerea integrală sau parţială, directă ori indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloace şi sub orice formă a operelor muzicale;
• distribuirea operei muzicale;
• importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul autorului, după opera muzicală;
• retransmiterea prin cablu a operei muzicale;
• realizarea de opere muzicale derivate în baza unui mandat special acordat de titularii de drepturi patrimoniale de autor;
• remuneratia compensatorie pentru copia privata.

Urmatoarele drepturi sunt gestionate colectiv obligatoriu de catre UCMR-ADA, potrivit art. 123 ind. 1 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe:
• dreptul la remuneraţie compensatorie pentru copia privată;
• dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale;
• dreptul de comunicare publică a operelor muzicale inclusiv pe internet, cu excepţia proiecţiei publice a operelor cinematografice;
• dreptul de retransmitere prin cablu.

Categorii de titulari de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pe care ii reprezentam:
• autori de opere muzicale, (compozitori, textieri, aranjori),
• editori de opere muzicale,
• mostenitori de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale,
• alti dobanditori de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pe baza de contract de cesiune exclusive sau alte acte juridice.

Cum declar o opera muzicala?

Pentru a declara o opera muzicala trebuie sa completati formularul pus la dispozitie de UCMR-ADA. Formularul complet si corect completat, potrivit modelului, semnat de toti titularii, se depune in original la sediul UCMR-ADA. Opera muzicala astfel declarata va fi inclusa in baza de date UCMR-ADA cuprinzand operele muzicale gestionate colectiv de UCMR-ADA.

Formular Declaratie Opera Muzicala (PDF) Exemplu Declaratie Opera Muzicala (PDF)

Trebuie sa anexez declaratiei si inregistarea operei muzicale?

Da. UCMR-ADA solicita ca declaratia de opere muzicale sa fie insotita si de CD cuprinzand inregistrarea operei muzicale.
Inregistarea va fi comparata pentru veridicitate cu partitura inscrisa pe declaratia de opere muzicale. In cazul unor dubii opera muzicala va fi supusa analizei Comisiei Profesionale, iar drepturile patrimoniale de autor raman la categoria conflict pana se depun inscrisuri doveditoare a intelegerii dintre partile in divergenta.

Pot sa declar online o opera muzicala?

Da. Platforma online pusa la dispozitie de catre UCMR-ADA va ofera posibilitatea declararii online a operelor muzicale.
Atentie. Transmiterea unei declaratii online nu inlatura obligatia dumenavostra de a depune la sediul UCMR-ADA, in original, declaratia de opere muzicale semnata de toti titluarii de drepturi, dupa 3 luni de zile.
Depunerea declaratiei in format pe hartie trebuie sa fie realizata in termen de maxim 3 luni de la data declararii online. In caz contrar, la expirarea termenului de 3 luni plata remuneratiei repartizate pentru acea opera va fi suspendata pana la depunerea declaratiei pe format de hartie.

Cum pot sa obtin informatii privind sursa remuneratiilor pe care le primesc?

Prin intermediul Platformei online, UCMR-ADA va ofera informatii curente privind sursele de provenienta ale remuneratiilor ce v-au fost repartizate. Pentru asigurarea confidentialitatii, un membru poate avea acces doar la informatiile privind propriile repartitii accesand platforma online.

Ce trebuie sa fac pentru a avea acces la platforma online?

Trebuie sa accesati Platforma online la https://membri.ucmr-ada.ro/inregistrare/ si sa va completati corect toate datele solicitate. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati ghidul platformei.

Ce reprezinta un contract de comanda pentru o opera muzicala?

Prin contractul de comanda autorul se obliga sa relizeze o opera muzicala special pentru scopul si destinatia stabilita de beneficiar.
Autorul este indreptatit sa primeasca o remuneratie speciala, stabilita prin contract, pentru faptul ca opera este realizata special la comada beneficiarului (de exemplu – muzica de film sau teatru realizata la comanda producatorului).

Trebuie sa cedez drepturile de autor prin contractul de comanda?

Nu. In lipsa unei clauze contrare autorul pastreaza toate drepturile patrimoniale asupra operei.
In cazul in care, contrar acestei prezumtii prevazuta de lege, cesionati in mod exclusiv drepturile patrimoniale de autor catre cel care a comandat opera pierdeti dreptul la remuneratie si dreptul de a folosi acea opeara muzicala.

Ce este contractul de editare?

Prin contractul de editare autorul cedeaza editorului drepturile sale patrimoniale de autor in schimbul unor obligatii asumate de catre editor cum ar fi:

 • identificarea unui interpret care sa puna in valoare opera muzicala;
 • identificarea unui producator care sa fixeze, sa reproduca si sa distribuie in bune conditii comerciale opera muzicala;
 • negocierea cu producatorul a celor mai bune conditii contractuale privind fixarea, reproducerea si distribuirea operei muzicale;
 • identificarea si negocierea cu producatorii de opere audiovizuale (producatori de film, spoturi publicitare etc.) pentru utilizarea operei muzicale;
 • promovarea operei muzicale in raporturile cu diversi utilizatori ( radiouri, televiziuni, teatre, etc.), in diverse teritorii;
 • etc.

Nu constituie contract de editare conventia prin care titularul dreptului de autor il imputerniceste, pe cheltuiala sa, pe un editor, pentru a reproduce si, eventual, a distribui opera.

Exista diferenta intre contractul de editare si contractul de productie discografica?

Da. Contractul de editare se incheie intre autor si editor si priveste drepturile patrimoniale de autor (compozitor, textier, aranjor). Contractul de productie discografica se incheie intre interpret/formatie si producatorul fonogramei (albumului) si priveste drepturile patrimoniale conexe dreptului de autor, drepturi conexe ce apartin interpretilor.

Daca sunteti si autor si interpet veti incheia doua contracte, unul de editare si unul de productie discografica.
Contractul de editare nu ar trebui sa cuprinda dispozitii privitoare la cesiuni de drepturi de interpret.
Contractul de productie dicografica nu ar trebui sa cuprinda dispozitii privitoare la cesiuni de drepturi de autor.

Ce clauze trebuie sa cuprinda un contract de editare?

Potivit legii contractul prin care se cesioneaza drepturile de autor trebuie sa prevada:

 • drepturile patrimoniale transmise;
 • modalitatile de utilizare pentru fiecare drept patrimonial;
 • durata si intinderea cesiunii pentru fiecare drept patrimonial;
 • remuneratia titularului dreptului de autorpentru fiecare drept patrimonial.

Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere rezilierea contractului.
Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominalizate sau nenominalizate, este lovita de nulitate absoluta.

Pentru contractul de editare lege prevede in mod special ca acesta trebuie sa cuprinda si:

 • durata cesiunii;
 • natura exclusiva sau neexclusiva si intinderea teritoriala a cesiunii;
 • numarul maxim si minim al exemplarelor;
 • remuneratia autorului, stabilita in conditiile Legii nr.8/1996;
 • numarul de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit;
 • termenul pentru aparitia si difuzarea exemplarelor fiecarei editii sau, dupa caz, ale fiecarui tiraj;
 • termenul de predare a originalului operei de catre autor;
 • procedura de control al numarului de exemplare produse de catre editor.

„Existenta si continutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisa a acestuia.”

Cum se stabileste remuneratia intr-un contract de editare?

Remuneratia cuvenita in temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileste prin acordul partilor. Cuantumul remuneratiei se calculeaza fie proportional cu incasarile provenite din utilizarea operei, fie in suma fixa sau in orice alt mod. In cazul unei disproportii evidente intre remuneratia autorului operei si beneficiile celui care a obtinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente revizuirea contractului sau marirea convenabila a remuneratiei.
Autorul nu poate renunta anticipat la exercitiul acestui drept. (art. 43 din Legea nr. 8/1996)

De regula contractele de editare prevad proportia (procentele) de repartizare intre autor si editor a remuneratiilor rezultate din exploatarea operelor.

In tari din Europa exista limite maxime ale procentului ce revine editorului din remuneratiile colectate de organismul de gestiune colectiva. Statutul UCMR-ADA nu prevede astfel de limite.

Ce contracte de editare pot fi incheiate?

Contractul de editare original, este contractul incheiat intre autorul/autorii operei (compozitor, textier,aranjor) si editorul unei opere;

Contractul de co-editare. Un astfel de contract implica o colaborare intre doi editori sau mai multi editori. In practica o astfel de situatie poate fi intalnita atunci cand o opera a compusa de doi sau mai multi autori si fiecare a incheiat un contract cu un al editor.

Contractul de subeditare este contractul incheiat intre un editor original si un subeditor. Subeditorul obtine drepturile de subeditare pentru anumite opere pentru un teritoriu determinat. Contractul de subeditare poate sa fie pentru anumite opere determinate sau poate sa fie un contract general pentru intregul catalog al unui editor original.

Pot sa cumpar o partitura sau un CD de la UCMR-ADA?

Nu. UCMR-ADA nu publica si nu distribuie partituri sau suporturi sonore.

Beneficiez automat de remuneratie daca am depus o declaratie de opere muzicale?

Nu. Depunerea unei declaratii de opere muzicale nu conduce automat la primirea unei remuneratii. Trebuie ca opera sa fie si utilizata de radiouri, televiziuni, de organizatorii de spectacole.

Cand primesc remuneratii de la UCMR-ADA?

Pentru ca UCMR-ADA sa va repartizeze remuneratii trebuie sa fie intrunite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 • opera sa fi fost utilizata, intr-una din modalitatile prevazute de lege;
 • utilizatorul operei sa fi platit catre UCMR-ADA remuneratia pentru perioada/concertul in care opera a fost utilizata;
 • utilizatorul sa fi depus la UCMR-ADA playlistul pentru perioada/concertul in care opera a fost utilizata;
 • utilizatorul sa fi mentionat in playlist opera dumneavostra ce a fost utilizata.

Repartizarea remuneratiilor se face in maxim 6 luni de la data colectarii acestora.

De ce depinde cuantumul remuneratiei?

 • de sumele declarate de utilizatori ca baza de calcul a remuenratiilor,
 • de numarul de difuzari al operei.

Nu poate fi pus semnul egalitatii intre prezenta pe locuri fruntase in topuri si remuneratia incasata prin UCMR-ADA.
Remuneratia rezultata este direct proportionala cu veniturile societatii, declarate la UCMR-ADA ca baza de calcul si cu numarul de opere muzicale participante in distributii.

Daca sunt membru UCMR-ADA pot primi remuneratii din strainatate?

Da. UCMR-ADA a incheiat contracte de reprezentare reciproca cu organisme similare din strainatate.
In cazul in care opera dumneavoastra a fost utilzata in straintate si, potrivit regulilor proprii, organismul similar UCMR-ADA din acea tara repartizeaza operei remuneratii, acestea vor fi virate catre UCMR-ADA care la randul sau le repartizeaza catre dumneavoastra.

Recomandare! Informati UCMR-ADA cu privire la operele dumneavoastra utilizate in strainatate si cu privire la spectacolele sau concerte la care participati in strainatate in calitate de cantautor.

Pot sa inchei contracte directe cu utilizatorii daca sunt membru al UCMR-ADA?

Nu pot fi incheiate contracte directe cu utilizatorii pentru drepturile gestionate de catre UCMR-ADA.
Potrivit legii, gestiunea colectiva este obligatorie/facultativa.
In cazul gestiuni colective obligatorii autorii si utilizatorii nu pot incheia contracte directe indiferent daca autorii sunt sau nu membri ai UCMR-ADA.

Gestiunea este obligatorie pentru urmatoarele drepturi:

 • comunicare publica,
 • radiodifuzare,
 • retransmitere prin cablu,
 • dreptul la remuneratie pentru copie privata.

In cazul gestiunii colective facultative, autorii au dreptul de a opta fie pentru gestiunea individuala fie pentru gestiunea colectiva, prin dobandirea calitatii de membru al UCMR-ADA.
In urma exprimarii optiuni pentru gestiune colectiva, drepturile vor fi gestionate exclusiv de catre UCMR-ADA pe toata durata calitatii de membru.

De ce nu imi pot gestiona si individual drepturile pentru care am optat sa fie gestionate colectiv?

Legea nr. 8/1996 confera dreptul de optiune. Odata ce a fost exprimata optiunea, gestiunea se poate realza individual numai prin incetarea optiuni de gestiune colectiva respectiv, prin incetarea mandatului acordat UCMR-ADA.

Ce presupune restrangerea teritoriului?

Restrangerea doar la teritoriul Romaniei a mandatului de gestiune (reprezentare) conferit UCMR-ADA de catre un membru poate conduce la situatia in care membrul devine neafiliat unui organism de gestiune pentru teritoriile din strainatate.

Autorul neafiliat nu va beneficia in acest caz de remuneratii pentru utilizarile operelor sale in strainatate.

Neafilierea (inexistenta mandatului de gestiune colectiva) pentru alte teritorii inlatura dreptul organismelor de gestiune colectiva din strainatate de a colecta remuneratii pentru titularul neafiliat.

In acest caz, intrucat gestiunea colectiva a drepturilor sale in strainatate nu poate fi realizata in absenta mandatului de gestiune, devine imposibila colectarea in strainatate a remuneratiilor pentru acel autor de catre organismele din tarile in care opera sa muzicala este utilizata.

Recomandare
In interesul dumneavoastra, in cazul in care doriti restrangerea la teritoriul Romaniei a mandatului de reprezentare acordat UCMR-ADA, asigurati-va in prealabil ca puteti deveni intr-o perioada foarte scurta de timp membru al unui organism de gestiune colectiva din strainatate.
In egala masura, va recomandam sa analizati mai intai: conditiile de aderare, de retragere, regulamentele si statutul organismului de gestiune colectiva la care doriti sa accedeti ca membru.

Nu ați gasit raspunsul?

Programul nostru cu publicul este de luni pâna vineri, intre orele 10:00 și 18:30. Va așteptam pe Strada Ostașilor nr. 12, sector 1, București.
Ne puteți contacta prin telefon 021/316.79.60, 021/316.79.61, 021/316.79.76 sau fax 021/316.58.80.
În afara orelor de program, ne puteți contacta prin e-mail la ada@ucmr-ada.ro