Repertoriul UCMR-ADA

Repertoriul UCMR-ADA potrivit Legii Dreptului de Autor și a drepturilor conexe 8/1996 actualizată și republicată în 13.01.2020.

Gestiune obligatorie:

  • în cazul drepturilor de radiodifuzare
  • drepturilor de retransmitere prin cablu
  • remunerației compensatorii pentru copie privată

În cazul gestiunii colective obligatorii, UCMR-ADA reprezintă toate operele muzicale aflate în termenul legal de protecție difuzate pe teritoriul Romaniei.

Gestiune extinsă:

  • comunicarea publică a operelor muzicale cu excepția comunicării operelor muzicale în cinematografe

În cazul gestiunii colective extinse, oricare din membri pot intrerupe mandatul legal acordat pentru comunicarea publică a operelor muzicale, printr-o notificare transmisă cu 30 de zile.

Gestiune facultativă:

  • drepturile de reproducere și distribuire a operelor muzicale
  • dreptul de comunicare publică online multiteritorială a operelor muzicale

În cazul gestiunii colective facultative, UCMR-ADA reprezintă potrivit repertoriului propriu, operă cu operă și repertoriului international de opere muzicale potrivit contractelor de reprezentare încheiate.

Descarcă repertoriul național UCMR-ADA valabil în cazul gestiunii facultative în format Excel accesând link-ul de mai jos:
Repertoriu UCMR-ADA – XLS