Repertoriul UCMR-ADA

Este format din

  • Repertoriul propriu declarat de membri la UCMR-ADA,
  • repertoriul altor societati, organisme din strainatate surori in baza contractelor de reprezentare reciproca incheiate de UCMR-ADA, disponibil online pe site-urile acestora,
  • baza de date opere muzicale internationale – site -ul – www.iswc.org

UCMR-ADA exercita autorizarea operelor musicale potrivit art. 145, Legea nr. 8/1996, care prevede Gestiunea obligatorie pentru urmatoarele drepturi:

  • dreptul de radiodifuzare
  • dreptul de retransmitere prin cablu
  • remunerației compensatorii pentru copie privată

Gestiune extinsă pentru

  • dreptul de comunicarea publică a operelor muzicale in toate modalitatiile reglementate de Legea nr. 8/1996 a dreptului de autor si a drepturilor conexe

* În cazul gestiunii colective extinse, oricare dintre membri pot intrerupe potrivit legii nr.8/1996 mandatul legal acordat UCMR-ADA pentru comunicarea publică a operelor muzicale, printr-o notificare prealabila scrisa, transmisă UCMR-ADA cu 30 de zile inainte de o autorizare individuala incheiata de titular.

UCMR-ADA exercita autorizarea operelor musicale potrivit art. 146 , Legea nr. 8/1996 care prevede Gestiunea facultativa pentru urmatoarele drepturi:

  • dreptul de reproducere și distribuire a operelor muzicale incluse pe CD/DVD
  • dreptul de comunicare publică online multiteritorială a operelor muzicale (mandat anual acordat SIAE, Italia)

* În cazul gestiunii colective obligatorii, UCMR-ADA reprezinta si autorizeaza toate operele muzicale aflate în termenul legal de protecție difuzate pe teritoriul Romaniei.
* În cazul gestiunii colective facultative, UCMR-ADA autorizeaza potrivit repertoriului propriu si repertoriul international, drepturile mecanice, pentu care are incheiate mandate.

Căutare după titlul operei: Căutare după numele compozitorului/textierului:
Vă rugăm să introduceți un cuvânt din cel puțin 3 litere!