Legislație

Tarife aplicabile in autorizare pentru dreptul de adaptare a operelor muzicale si pentru dreptul de retransmisie a operelor muzicale

DECIZIE 10 din 13 martie 2024 CD
DECIZIE 3 din 29 aprilie 2024 CD

Legea 8/1996

LEGEA 69 / 01.04.2022 – pentru modificarea si completarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
LEGEA Nr. 8/1996 – privind dreptul de autor si drepturile conexe, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Decizia ORDA NR 3/1997 publicata in M. OF nr.58/08.04.1997

UCMR-ADA a fost avizata sa functioneze ca organism de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor in domeniul muzical prin Decizia ORDA NR 3/1997 publicata in M. OF nr.58/08.04.1997.

Televiziune – Radio

Decizia ORDA nr.6/2018 publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.120/07.02.2018 a Hotărârii arbitrale Nr.1/22.01.2018 din Dosarul Arbitral nr.1/2017 a Corpului de arbitri de pe langa ORDA privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune.

Decizia ORDA nr. 17/2018 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, UCMR-ADA, drept colector unic al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru utilizarea prin radiodifuziune a operelor muzicale de catre organismele de radiodifuziune.

Decizia ORDA nr. 170/2007 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune.

Decizia ORDA nr. 41/2008 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 271A din 2 noiembrie 2007 şi a Încheierii privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 271 din 2 noiembrie 2007 ale Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Decizia ORDA nr. 432/2006 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune.

Retransmitere Cablu

Actualizare a Metodologiei privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, în temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 și al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată și modificată.

Deciziei ORDA nr.327/15.12.2010 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 861 din 22/12/2010 a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie, privind schimbarea in parte a Hotararii arbitrale din data de 9 martie 2009 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, in baza Deciziei Directorului General al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 44/2009.

Decizia ORDA nr. 336/23.12.2010 prin care se desemneaza organismul de gestiune colectivă UCMR-ADA, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere, conform Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicata in baza Deciziei ORDA nr.327/15.12.2010 in M.Of. nr.861 din 22/12/2010

Decizia ORDA nr. 60/2009 prin care se desemneaza organismul de gestiune colectivă UCMR-ADA, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector unic al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, stabilite prin metodologia publicată, potrivit Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 44/2009, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.227/07.04.2009.

Decizia ORDA nr.44/2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotararii arbitrale din data de 9 martie 2009 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu , publicata im în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.227/07

Decizia ORDA nr.124/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzări iniţiale, şi a tabelului cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia ORDA nr.135/2005 prin care se desemnează organismul de gestiune colectivă UCMR-ADA, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector unic al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru retransmiterea prin cablu, stabilite prin metodologia publicată, potrivit Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 124/2005, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005.

Cinematografe

Actualizare a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice, in temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 si al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată și modificată.

Metodologia privind comunicarea publica a operelor muzicale prin proiectia publica a operelor cinematografice publicata prin Decizia ORDA nr. 87/09.07.2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 468/29.07.2013.

Decizia ORDA nr.442/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice.

Fonograme – Videograme

Actualizare a Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe înregistrări sonore, in temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 si al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată și modificată.
Actualizare a Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea şi distribuirea operelor muzicale cuprinse în videograme, in temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 si al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată și modificată.
Metodologie
Actualizare a Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele şi înregistrările audiovizuale conţinând biografii ale unor artişti interpreţi sau trupe de muzică, in temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 și al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată și modificată.
Metodologia privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe inregistrari sonore, publicata in baza Deciziei ORDA nr.232/22.12.2008 in M.Of. Partea I, nr.17.09.01.2009, astfel cum a fost modificata in parte prin Decizia Civila nr.161A/23.06.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in Dosarul nr. 1008/2/2009, publicata prin Decizia ORDA nr.311/12.11.2010 in M.OF. 803/02.12.2010.
METODOLOGIE privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea şi distribuirea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale publicata in M. Of. al Romaniei, Partea I, nr. 526 din 26.07.2011, prin Decizia Directorului General al ORDA nr.223/2011, astfel cum a fost modificata in parte prin Decizia civila nr.113A din 09.07.2012 a Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale publicata prin Decizia Directorului General al ORDA nr. 246/2012 in M.Of. al Romaniei nr.181/10.01.2013.
Decizia ORDA nr.138/2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, a Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, altele decat videoclipurile muzicale, concertele si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzica.
Decizia ORDA nr.237/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneraţiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi.
Decizia ORDA nr.9/2006 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă UCMR-ADA drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi.

Ambiental

Decizia ORDA nr. 75/19.06.2023 privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor ale operelor muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental, aplicabila incepand cu data de 01 iulie 2023.

Actualizare a Metodologiei privind remunerațiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, în temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 și al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată și modificată.

Decizia ORDA nr. 81/04.09.2019 privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor ale operelor muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental, aplicabila incepand cu data de 01 octombrie 2019.

Decizia ORDA nr. 198/2012 privind modificarea in parte a Horararii Arbitrare din 30.09.2011, avand drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 780/20.11.2012.

Decizia ORDA nr.266/04.10.2011 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.710/07.10.2011 a Metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental, in vigoare incepand cu data de 07.10.2011.

Concerte, spectacole, cluburi, discoteci si alte manifestari artistice

Actualizare a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice, in temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 si al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată și modificată.
Actualizare a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor în spectacole și festivaluri, în temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 și al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată și modificată.
Protocolul prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziția publicului a spectacolelor de teatru în mediul online, ce a fost publicat prin Decizia ORDA nr. 9/2022 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 25.02.2022, in vigoare incepand cu data de 25.02.2022.
Protocolul prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole și festivaluri, ce a fost publicat prin Decizia ORDA nr. 46/2020 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 09.04.2020, in vigoare incepand cu data de 01.05.2020.
Decizia ORDA nr. 365/2006 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 857/19.10.2006 a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică şi remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale Titlul I, in vigoare pana la data de 06.10.2011
Decizia ORDA nr.203/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.420/16.06.2011 a Deciziei Civile 139A/03.05.2011 pronuntata in dosarul nr.4504/2/2010 al Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a IX-a Civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, prin care s-a schimbat in parte Metodologia publicata prin Decizia ORDA nr.189/2010 in M.Of nr.314/13.05.2010, in vigoare incepand cu data de 16.06.2011
Decizia ORDA 189/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.314/13.05.2010 a Metodologiei privind remuneratiile pentru comunicarea publica a operelor muzicale in concerte, spectacole ori manifestari artistice, in vigoare pana la data de 15.06.2011.
Specimen contract general privind comunicarea publica online a operelor muzicale din repertoriul protejat UCMR-ADA in spectacole, prin transmiterea acestora online, la distanta, prin diferite mijloace tehnice.
Extras din Decizia nr. 13/06.05.2020 a Consiliului Director al UCMR-ADA cu privire la tarifele aplicabile in anul 2020 pentru contractele generale pentru spectacolele online incheiate de UCMR-ADA.
Decizii Consiliul Director UCMR-ADA cu valabilitate din 18.11.2020
Decizia C.D. nr. 7/18.11.2020
Decizia C.D. nr. 8/18.11.2020
Decizia nr. 1/24.03.2021 a Consiliului Director UCMR-ADA – aplicarea de catre UCMR-ADA de la data de 25.03.2021 a remuneratiilor prevazute in forma Metodologiei privind comunicarea publica a operelor muzicale realizata prin punerea la dispozitia publicului a spectacolelor de teatru in mediul online.

Internet, tonuri de apel si tonuri in asteptare

Actualizare a Metodologiei privind privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea şi/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile, în temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 și al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată și modificată.
Actualizare a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel în aşteptare pentru telefoanele mobile și este realizată de UCMR-ADA exclusiv în scopul postării sale pe site-ul propriu, in temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 si al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată și modificată.
HOTĂRÂREA ARBITRALĂ din 30 Martie 2010 privind Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet şi drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, publicata prin Decizia ORDA nr.180/2010 in Monitorul Oficial nr. 273 din 27.04.2010, astfel cum a fost modificata prin Decizia Curtii de Apel Bucuresti nr.114A/05.04.2011, publicata prin Decizia ORDA nr.204/2011 in Monitorul Oficial nr.420/16.06.2011.
Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri in asteptare pentru telefoanele mobile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.381/07.06.2012 prin Decizia ORDA nr.70/2012, astfel cum a fost modificata in parte prin Decizia Civila nr.146A/11.10.2012 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX-a Civila, pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr.5546/2/2012, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I nr.340/13.12.2012, prin Decizia ORDA nr. 247/2012.
UCMR-ADA a fost desemnata colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile prin Decizia ORDA nr.114/2012, publicata in M. Of. Partea I nr.423/26.06.2012.

Decizii care au fost in vigoare pana la date de 30.06.2012:

Decizia ORDA nr.192/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă UCMR-ADA drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile şi pe Internet.
Decizia ORDA nr.174/2004 privind publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor arbitrale nr. 1/2004 şi nr. 2/2004.
HOTĂRÂREA ARBITRALĂ Nr. 1 publicata prin Decizia ORDA nr.174/2004 Anexa Nr. 1 privind Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile şi drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor.

Copie privata

Decizia ORDA nr.107/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi a cuantumului acestei remuneraţii şi a Hotărârii arbitrale din data de 28 aprilie 2005
Colector unic UPFR – Decizia ORDA nr. 156 din 25 iulie 2005.


Hotararea arbitrala din 13 aprilie 2006 privind stabilirea modalitatii de repartizare intre organismele de gestiune colectiva beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata colectata de catre organismele colectori unici,
publicata prin Decizia ORDA nr. 86/2006 in M. OF nr.408 din 11.05.2006.

Decret-Lege privitor la perceperea dreptului de autor pentru executarea in public a operelor muzicale (1942)

Inca din anul 1942, drepturile de autor pentru utilizarea operele muzicale in scop ambiental au fost protejate prin Decretul-Lege privitor la perceperea dreptului de autor pentru executarea in public a operelor muzicale.