Politica Generala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal

Va informam ca UCMR-ADA este operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal administrat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 27948.

Descarcă documentul în format PDF