Radio

I. REGLEMENTARE JURIDICA

II. INCHEIEREA AUTORIZATIEI LICENTA NEEXCLUSIVA

Pentru incheierea autorizatiei licenta neexclusiva pentru radiodifuzarea operelor muzicale pe posturile de radio, trebuie sa depuneti la UCMR-ADA prin posta sau pe e-mail:

  • cererea de autorizare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al Utilizatorului (descarca cerere de autorizare);
  • CUI societate;
  • Licenta de Emisie si Autorizatia Tehnica de Functionare eliberate de MCTI.

III. REMUNERATIA DATORATA DE UTILIZATORI

Remuneratia pentru radiodifuzarea operelor muzicale pe posturile de radio este stabilita in tabelul din Decizia ORDA nr.432/2006, se achita trimestrial la UCMR-ADA si nu poate fi mai mica/trimestru decat remuneratia minima de 2400 lei/trimestru, la care se adauga TVA.

Plata remuneratiei se face in contul UCMR-ADA cod IBAN: RO80 RNCB 0072 0265 7848 0001 deschis la Banca B.C.R – Sucursala Sector 1 Bucuresti.

IV. RAPORTARI

Dupa incheierea autorizatiei licenta neexclusiva, utilizatorii de opere muzicale prin radiodifuzare pe posturile de radio, au obligatia sa comunice la UCMR-ADA:

  • Un raport semnat si stampilat de reprezentantul legal cuprinzand totalitatea veniturilor trimestriale care sustin activitatea de radiodifuzare a operelor muzicale, pe postul de radio, respectiv publicitate, sponsorizari, etc;
  •  Un raport in format electronic insotit de o adresa de inaintare semnata si stampilata, cuprinzand lista operelor muzicale radiodifuzate in fiecare luna, inclusiv titlurile operelor muzicale cuprinse in spoturi publicitare, mentionand mentionand:denumirea operei muzicale, autorul (compozitor,textier,aranjor) si durata si numarul de difuzari zilnice ale fiecarei opere muzicale, data, ora si numele emisiunilor.