În atenția membrilor UCMR-ADA care au implinit 60 de ani!

Adunarea Generala Ordinara a membrilor UCMR-ADA din 24.03.2016 a hotarat acordarea in anul 2017 din Fondul Social Cultural de ajutoare materiale sociale lunare nerembursabile catre membri sai care au implinit 60 de ani si au venituri reduse.

Cererile de acordare a ajutorului pentru anul 2017 se pot depune la Registratura Generala a UCMR-ADA pana la data de 01.10.2016. Ajutoarele sociale materiale nerambursabile se acorda in anul 2017 in limita maxima a 100 de beneficiari care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii.

a) au implinit varsta de saizeci (60) de ani pana la data de 01 ianuarie a anului in care se acorda ajutorul material social nerambursabil;
b) sunt cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania;
c) la data depunerii cererii sunt membri ai UCMR-ADA si au o vechime neintrerupta in calitate de membru autor al UCMR-ADA de cel putin cincisprezece (15) ani;
d) au creat cel putin treizeci (30) de opere muzicale pentru care au incredintat catre UCMR-ADA gestiunea colectiva a drepturilor patrimoniale de autor;
e) in anul calendaristic anterior au avut venituri medii lunare mai mici decat valoarea salariului mediu brut pe economie comunicat public de catre Institutul National de Statistica pentru luna octombrie a anului in care se depune cererea;
f) au depus la UCMR-ADA un dosar complet cuprinzand: o cerere de acordare a ajutorului material nerambursabil, adeverinta eliberata de autoritatea fiscala de domiciliu privind veniturile realizate in anul anterior, ultimul talon de pensie (daca este cazul) si o lista a operelor muzicale al caror autor este solicitantul;

Toate cererile vor analizate si solutionate in perioada noiembrie – decembrie 2016.

Regulamentul privind acordarea catre membrii UCMR-ADA de ajutoare materiale din Fondul Social Cultural

Model cerere