Membrii UCMR-ADA care au implinit varsta de 60 de ani pot beneficia si in anul 2018 de un ajutor material social nerambursabil in cuantum de 1.000 lei/luna ce urmeaza a fi acordat de catre UCMR-ADA, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii.

1) au implinit varsta de saizeci (60) de ani pana la data de 01 ianuarie a anului in care se acorda ajutorul material social nerambursabil;
2) sunt cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania;
3) la data depunerii cererii sunt membri ai UCMR-ADA si au o vechime neintrerupta in calitate de membru autor al UCMR-ADA de cel putin cincisprezece (15) ani;
4) au creat cel putin treizeci (30) de opere muzicale pentru care au incredintat catre UCMR-ADA gestiunea colectiva a drepturilor patrimoniale de autor;
5) in anul calendaristic anterior au avut venituri medii lunare mai mici decat valoarea salariului mediu brut pe economie comunicat public de catre Institutul National de Statistica pentru luna octombrie a anului in care se depune cererea;
6) au depus la UCMR-ADA un dosar complet cuprinzand: o cerere de acordare a ajutorului material nerambursabil, adeverinta eliberata de autoritatea fiscala de domiciliu privind veniturile realizate in anul anterior, ultimul talon de pensie (daca este cazul) si o lista a operelor muzicale al caror autor este solicitantul;

Toate cererile vor fi analizate de Comisia Sociat Culturala UCMR-ADA si solutionate de Consiliul Director UCMR-ADA in perioada octombrie – decembrie 2017.
Valoarea lunara a ajutorului material social nerambursabil in cuantum de 1.000 lei/luna si numarul maxim de 100 de beneficiari pentru anul 2018 au fost aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a membrilor UCMR-ADA desfasurata in data de 24.03.2017.

Regulamentul privind acordarea catre membrii UCMR-ADA de ajutoare materiale din Fondul Social Cultural

Model cerere