Accesează platforma dedicată clienților UCMR-ADA

Dacă ești client UCMR-ADA poți vizualiza și descărca, online, facturile sau achita online, cu cardul, înștiințările de plată prin noua platformă dedicată clienților UCMR-ADA!


Ambiental

Pentru comunicarea publică licită a operelor muzicale în scop ambiental în spațiile pe care le dețineți, este necesară încheierea autorizației licență neexclusivă cu UCMR-ADA.

În acest sens, vă rugăm să comunicați UCMR-ADA cererea de autorizare, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al societății.

Cererea de autorizare va fi semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului la care se va anexa copie CUI societate și împuternicire reprezentant societate.

Mai multe detalii găsiți în secțiunea Utilizatori – Ambiental

Organizatori de spectacole

Pentru încheierea autorizației licență neexclusivă cu UCMR-ADA este necesară depunerea prin e-mail sau poștă, la sediul central UCMR-ADA:

 • cererea de autorizare, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al societății
 • copie CUI societate
 • împuternicire / delegație reprezentant societate pentru semnarea autorizației

Mai multe detalii găsiți în secțiunea Utilizatori – Organizatori de spectacole

Retransmiterea prin cablu a operelor muzicale

Pentru încheierea autorizației licență neexclusivă trebuie depuse la Registratura Generală Intrări UCMR-ADA, prin poșta sau pe e-mail:

 • cererea de autorizare, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al societății
 • CUI societate (copie)
 • decizia / licența de autorizare CNA (copie)
 • avizul de retransmisie CNA (copie)
 • autorizația tehnică MCTI (copie)
 • certificat tip ANRC (copie)

Mai multe detalii găsiți în secțiunea Utilizatori – Retransmitere cablu

Cinematografe

Pentru încheierea autorizației se vor transmite către UCMR-ADA următoarele acte:

 • cerere de autorizare completată, semnată și ștampilată de către utilizator, pe e-mail, prin posta sau la registratura UCMR-ADA
 • copie CUI

Mai multe detalii găsiți în secțiunea Utilizatori – Cinematografe

Fonograme – Videograme

Pentru a putea încheia autorizaţii licenţă neexclusivă pentru reproducerea şi distribuirea de opere muzicale pe fonograme (înregistrări sonore), respectiv videograme (înregistrări audiovizuale) producătorul trebuie să aibă în obiectul de activitate „Reproducerea înregistrărilor” (cod CAEN 1820) şi să se înscrie la UCMR-ADA ca producător de fonograme / videograme.

Fonograme:

Videograme:

Mai multe detalii găsiți în secțiunea Utilizatori – Fonograme – Videograme

Internet, tonuri de apel și tonuri în așteptare

Documente necesare obținerii autorizației licență neexclusivă UCMR-ADA pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel și pe Internet:

I. Autorizarea utilizarii operelor muzicale ca tonuri de apel si tonuri in asteptare:

II. Autorizarea utilizarii operelor muzicale pe Internet:

Mai multe detalii găsiți în secțiunea Utilizatori – Internet

Televiziune

Pentru încheierea autorizației licență neexclusivă pentru radiodifuzarea operelor muzicale pe TV este necesar să depuneți la Registratura UCMR-ADA, prin poștă sau pe e-mail:

 • cerere de autorizare, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al societății
 • Certificatul de Inregistrare a societatii (CUI)
 • Licenta Audiovizuala eliberata de CNA
 • Licenta de Emisie
 • Autorizatia Tehnica de Functionare eliberate de MCTI

Mai multe detalii găsiți în secțiunea Utilizatori – Televiziune

Radio

Pentru încheierea autorizației licență neexclusivă pentru radiodifuzarea operelor muzicale pe posturile de radio, trebuie să depuneți la UCMR-ADA prin poștă sau pe e-mail:

 • cerere de autorizare, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului
 • CUI societate
 • Licența de Emisie și Autorizația Tehnică de Funcționare eliberate de MCTI

Mai multe detalii găsiți în secțiunea Utilizatori – Radio