Anunt ajutoare materiale sociale nerambursabile

Stimati membri UCMR-ADA, va reamintim ca pana la data de 01 octombrie 2017 puteti depune la sediul UCMR-ADA documentele necesare pentru a putea beneficia si in anul 2018 de un ajutor social material nerambursabil in cuantum de 1.000 lei/luna, ce urmeaza a se acorda de catre UCMR-ADA in limita maxima a 100 de beneficiari, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii.

1) au implinit varsta de saizeci (60) de ani pana la data de 01 ianuarie a anului in care se acorda ajutorul material social nerambursabil;
2) sunt cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania;
3) la data depunerii cererii sunt membri ai UCMR-ADA si au o vechime neintrerupta in calitate de membru autor al UCMR-ADA de cel putin cincisprezece (15) ani;
4) au creat cel putin treizeci (30) de opere muzicale pentru care au incredintat catre UCMR-ADA gestiunea colectiva a drepturilor patrimoniale de autor;
5) in anul calendaristic anterior au avut venituri medii lunare mai mici decat valoarea salariului mediu brut pe economie comunicat public de catre Institutul National de Statistica pentru luna octombrie a anului in care se depune cererea;
6) au depus la UCMR-ADA un dosar complet cuprinzand: o cerere de acordare a ajutorului material nerambursabil, adeverinta eliberata de autoritatea fiscala de domiciliu privind veniturile realizate in anul anterior, ultimul talon de pensie (daca este cazul) si o lista a operelor muzicale al caror autor este solicitantul.

Comments are closed