Decizia ORDA nr.52/2014

Stimati membri
Va aducem la cunostinta ca a fost publicata in Monitorul Oficial Decizia ORDA nr.52/2014 privind aprobarea formatelor repertoriilor de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme a organismelor de gestiune colectiva.
Potrivit anexei 2 a acestei decizii, repertoriul de opere muzicale al UCMR-ADA va cuprinde cel putin urmatoarele elemente obligatorii in Declaratia operelor inregistrate la UCMR-ADA:

Nr. crt. Titlul operei *Codul de identificare Felul operei muzicale Autor/ Coautori Titular de drepturi Precizări titular de drepturi Drepturi gestionate Cotă drepturi deţinute (%) Durata operei Data declarării operei la OGC *Anul de la care se calculează termenul de protecţie Observaţii
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

*Coloanele 3 si 12 sunt completate din baza de date UCMR-ADA

• titlul operei muzicale.
• felul operei muzicale (individuală, comună sau colectivă).
• numele şi prenumele autorului/coautorilor, pseudonimul/pseudonimele, conform declaraţiei/declaraţiilor, precum şi calitatea autorilor (de exemplu compozitor, aranjor, textier etc.).
• numele şi prenumele sau denumirea titularului de drepturi şi calitatea acestuia (autor, editor, cesionar, moştenitor).
• cesiunea şi durata acesteia, iar, în cazul moştenitorului, anul decesului autorului şi cota-parte a titularului/titularilor (în %) succesor/i
• Drepturile patrimoniale gestionate.
• procentele deţinute din total operă.
• durata operei muzicale exprimată în minute şi secunde.
• data declarării operei la UCMR-ADA.
• teritoriul pentru care s-a acordat mandat.

Comments are closed