UCMR-ADA a găzduit Conferința Anuală a Comitetului Juridic CISAC

Comitetul Juridic CISAC s-a reunit la sfârșitul lunii iunie 2016 la București pentru a discuta problemele juridice legate de drepturile de autor a Organismelor de Gestiune Colectivă din toată lumea.

În perioada 21-22 iunie 2016, experți juridici din întreaga lume s-au reunit în România pentru întâlnirea anuală a Comitetului Juridic (CJL). UCMR-ADA, Asociația Drepturilor de Autor pentru Compozitori, a găzduit evenimentul ce a reunit comisia responsabilă pentru furnizarea de expertiză juridică cu privire la drepturile de autor pentru societățile CISAC. Rolul acestui Comitet Juridic este de a oferi în cadrul evenimentului anual posibilitatea ca societățile membre CISAC să facă schimb de informații, de a se actualiza cu evoluțiile legislative privind drepturile de autor și gestiunea colectivă și de a discuta cu un ochi avizat și critic despre eventualele abuzuri în implementarea Directivei Europene 26/2014.

UCMR-ADA a deschis reuniunea prin prezentarea avocatului Alexandru Roată-Palade cu privire la sistemul de gestionare colectivă a organismelor din România, cum sunt formate acestea, implicarea guvernului prin ORDA în aceast domeniu, despre tarife și legea dreptului de autor. S-au discutat și probleme actuale ca procesul cu Circul Globus și folosirea operelor muzicale în cadrul spectacolelor și tarifele și remunerațiile obținute de către Teatre prin vânzarea de bilete.

Secretarul CISAC a rezumat numeroasele activități juridice de impact privind drepturile de autor, consultările UE, lobby-ul pe lângă Comisia permanentă privind dreptul de autor a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, eforturile de monitorizare și promovare a intereselor membrilor săi, evoluția colaborărilor cu organizațiile internaționale inclusiv UNESCO, Organizația Internațională Francofonă si Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale.

În cadrul întalnirilor s-a discutat și de crearea unui premiu CISAC pentru cercetare academică, precum și posibilitatea de a publica un ghid practic pentru societățile membre CISAC, în special pentru cele din afara UE, acesta având ca scop explicarea principiilor fundamentale stabilite prin Directiva UE în ceea ce privește gestionarea colectivă, transparența și acordarea de licențe.

Comments are closed