Ziua porţilor deschise la UCMR – ADA

Marţi, 26.04.2016, UCMR – ADA a organizat o conferinţă de presă cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale.

În cadrul acestui eveniment, reprezentanţii UCMR – ADA au explicat ce este un organism de gestiune colectivă, cum funcţioneaza şi cum se repartizează remuneraţiile cu titlu de drepturi de autor de opere muzicale pentru titularii de drepturi.

În ultimii 10 ani, UCMR – ADA a înregistrat o creştere semnificativă a membrilor, a repertoriului muzical, gestionând în prezent peste 128.000 opere muzicale semnate de autori români şi peste 80.000.000 de opere muzicale semnate de autori străini, cât şi a remuneraţiilor colectate cu titlu de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale.

Reprezentanţii UCMR – ADA au explicat aspecte din Legea 8/1996 a dreptului de autor şi a drepturilor conexe vizând reglementările privitoare la drepturile exclusive ale titularilor de drepturi pe categorii de drepturi, obligaţiile utilizatorilor de opere muzicale, obligaţiile de transparenţă faţă de membrii, norme şi proceduri privind negocierea tarifelor, categoriile de utilizatori de opere muzicale cărora li se adresează legea precum, organisme de radio şi televiziune, operatori prin cablu, organizatori de spectacole, utilizatori de muzică ambientală (baruri, hoteluri, restaurante), cinematografe, internet şi servicii mobile (ringtone si ringbacktone) producători şi distribuitori de suporturi audio (dc/dvd).

Pentru fiecare dintre aceste categorii există metodologii distincte care stabilesc cuantumul de remuneraţii ce trebuie plătite către UCMR-ADA, în baza unei autorizatii neexclusive încheiate cu UCMR – ADA.

S-a explicat raportul dintre UCMR – ADA şi utilizatori cu privire la obligaţia acestora de a preda rapoarte ce cuprind veniturile din activitatea autorizată în care se utilizează operele muzicale, obligaţiile de plată şi documentaţia ce trebuie predată pentru fiecare tip de utilizare autorizată.

Au participat din partea UCMR – ADA Preşedintele UCMR – ADA Domnul Adrian Iorgulescu, Vicepreşedintele UCMR – ADA Domnul Iulian Vrabete, Director General Doamna Ana Achim, Domnul avocat Alexandru Roata Palade. Din partea ORDA, Doamna Irina Luncan Arjoca şi doamna Ana Maria Ţâţu, din partea CREDIDAM, domnul Ştefan Gheorghiu.

UCMR – ADA este un organism de gestiune colectivă ce administrează drepturile de autor de opere muzicale ale compozitorilor români şi străini si ale altor titulari ce le-au dobandit in temeiul legii. UCMR-ADA este acreditată de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor să gestioneze drepturile patrimoniale de autor în domeniul muzical.

Misiunea UCMR-ADA este de a autoriza utilizarea operelor muzicale pe teritoriul României şi de a colecta remuneraţiile potrivit metodologiilor elaborate în aplicarea legii şi potrivit contractelor de reprezenatre reciproca încheiate cu organismele similare din străinătate.

Comments are closed