Copie privată

Pentru importul şi/sau fabricarea de suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale şi/sau aparate de sine stătătoare, indiferent de modul de funcţionare, concepute pentru realizarea de copii, ce permit reproducerea operelor sonore sau audiovizuale, importatorii/fabricanţii vor plăti organismului de gestiune colectivă, unic colector, desemnat din decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, o remuneraţie compensatorie pentru copia privată, lunară, potrivit tabelelor nr. 1 şi 2 cuprinse în Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată – Decizia ORDA 107/2005 – pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale.

Remuneratiile datorate pentru copie privata sunt colectate la aceasta data de catre UPFR – www.upfr.ro – desemnat colector unic pentru copia privata.