Accesează platforma dedicată clienților UCMR-ADA

Dacă ești client UCMR-ADA poți vizualiza și descărca, online, facturile sau achita online, cu cardul, înștiințările de plată prin noua platformă dedicată clienților UCMR-ADA! Dacă ești post de radio, post de televiziune, operator de cablu, organizator de spectacole, radio online sau site de muzică, poți să-ți descarci facturile și să vizualizezi fișa de client.


Copie privată

Pentru importul şi/sau fabricarea de suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale şi/sau aparate de sine stătătoare, indiferent de modul de funcţionare, concepute pentru realizarea de copii, ce permit reproducerea operelor sonore sau audiovizuale, importatorii/fabricanţii vor plăti organismului de gestiune colectivă, unic colector, desemnat din decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, o remuneraţie compensatorie pentru copia privată, lunară, potrivit tabelelor nr. 1 şi 2 cuprinse în Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată – Decizia ORDA 107/2005 – pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale.

Remuneratiile datorate pentru copie privata sunt colectate la aceasta data de catre UPFR – www.upfr.ro – desemnat colector unic pentru copia privata.