Important pentru membrii UCMR-ADA

Autorii care nu au realizat venituri din salarii sau pensii şi care au încasat în anul 2021 venituri nete anuale mai mari de 27.600 lei din drepturi de autor/conexe/alte surse, vor trebui ca până la data de 25.05.2022 să depună la ANAF „Declaraţia Unică” pentru anul 2021 şi să achite CAS şi CASS.

Persoanele care nu sunt angajate sau estimează că nu vor realizează venituri peste 30.600 lei net (12 salarii minime brute) în anul 2022, se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate dacă depun „Declaraţia unică” la ANAF. Calitatea de asigurat pentru această categorie de persoane se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii declaraţiei unice.

Pentru această categorie de persoane, baza de calcul a plății contribuției de asigurări sociale de sănătate peste egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare în 2022, respectiv contribuţia anuală este de 1.530 lei.

„Declaraţia unică” o puteţi descărca :
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/dclUnica_2022_05012022(1).pdf

Conform art. 154 din Codul fiscal sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:
– persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum şi pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;
– persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;

Sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A154

Comments are closed